Samenwerken en kennis delen

Dr. Jacques Ninane - Uit schattingen blijkt dat in 2021 wereldwijd 14,1 miljoen nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd zullen worden. Het aantal kankerpatiënten zal blijven stijgen, tot bijna 24 miljoen nieuw vastgestelde gevallen in 2035.

Veel jongvolwassenen met kanker geven follow-up op

Veel jongvolwassenen met kanker geven follow-up op

Hoewel veel organisaties richtlijnen hebben gepubliceerd voor de nazorg na beëindiging van de kankertherapie, laten adolescenten en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, zich doorgaans niet goed volgen.

Richtlijnen voor aanpak bijwerkingen immunotherapie

Richtlijnen voor aanpak bijwerkingen immunotherapie

Patiënten die immunologische checkpointremmers krijgen, kunnen een uniek geheel van bijwerkingen ontwikkelen. Die bijwerkingen kunnen meerdere organen aandoen en hoewel ze over het algemeen goedaardig zijn, kunnen soms ernstige, irreversibele en zelfs dodelijke reacties optreden.

Optreden van kanker na harttransplantatie

Optreden van kanker na harttransplantatie

Meer dan 10% van de volwassen patiënten met een harttransplantaat ontwikkelt een tot vijf jaar na de transplantatie een maligne aandoening. De incidentie van kanker na transplantatie stijgt met het verloop van de jaren en dat geldt vooral voor huidkanker.

Immunotherapie bij melanoom: leeftijd is geen probleem

Immunotherapie bij melanoom: leeftijd is geen probleem

Deze monocentrische studie werd uitgevoerd bij 92 patiënten met een gemetastaseerd melanoom die werden behandeld met immunotherapie. 54 patiënten waren relatief jong (gemiddeld 48 jaar) en 38 patiënten waren ouder dan 65 jaar (gemiddeld 74 jaar). De totale overleving en de progressievrije overleving waren beter bij de oudste patiënten.

Lenvatinib vs. sorafenib bij inoperabel hepatocellulair carcinoom

Lenvatinib vs. sorafenib bij inoperabel hepatocellulair carcinoom

Volgens een fase III-non-inferioriteitsstudie is de totale overleving bij patiënten met een niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom niet minder goed met lenvatinib als eerstelijnstherapie dan met sorafenib. De progressievrije overleving is langer met lenvatinib.

Pembrolizumab actief bij thymuscarcinoom

Pembrolizumab actief bij thymuscarcinoom

In een monocentrische fase II-studie resulteerde pembrolizumab in een duurzame respons bij patiënten met een recidief van thymuscarcinoom. Een respons werd waargenomen bij 22,5% van de patiënten (en bij 60% van de patiënten met een tumor met hoge PD-L1-expressie). 15% van de patiënten heeft ernstige auto-immune toxiciteit ontwikkeld.

Colonkanker: laparoscopie beter resultaat dan open chirurgie

Colonkanker: laparoscopie beter resultaat dan open chirurgie

In deze retrospectieve studie werd een statistische analyse uitgevoerd bij 398 opeenvolgende patiënten, die tussen januari 2006 en december 2013 een curatieve colonresectie ondergingen voor stadium I- tot III-coloncarcinoom. Open heelkunde werd uitgevoerd bij 133 patiënten en laparoscopische resectie bij 265.

Te warme thee, alcohol en sigaretten: een gevaarlijk mengsel

Te warme thee, alcohol en sigaretten: een gevaarlijk mengsel

Warme of kokende thee drinken vervijfvoudigt het risico op slokdarmkanker bij mensen die alcohol drinken en sigaretten roken. Omgekeerd kan geen warme of kokende thee drinken helpen bij de preventie van slokdarmkanker bij mensen die te veel alcohol drinken of roken.

Docetaxel bij prostaatkanker: win-win-win

Docetaxel bij prostaatkanker: win-win-win

Toevoeging van docetaxel aan de standaardhormoontherapie bij al dan niet gemetastaseerde prostaatkanker verbetert de levenskwaliteit van de patiënten, verlaagt de latere noodzaak tot een nieuwe kankertherapie en is financieel rendabel.

ADT bij niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

ADT bij niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

De PROSPER-studie is een fase III-studie die werd uitgevoerd bij patiënten met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. In die studie verlaagde de combinatie van enzalutamide en een androgeendeprivatietherapie (ADT) het risico op ontwikkeling van metastasen of overlijden significant met 71% in vergelijking met enkel een ADT.

Richtlijnen bij endometriumkanker

Richtlijnen bij endometriumkanker

Wereldwijd worden jaarlijks ongeveer 200.000 gevallen van endometriumkanker gediagnosticeerd. De ESMO (European Society of Medical Oncology), de ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) en de ESTRO (European SocieTy for Radiotherapy and Oncology) hebben onlangs hun gezamenlijke nieuwe richtlijnen voor de behandeling van endometriumkanker gepubliceerd.

Start chemotherapie binnen zes weken na mastectomie

Start chemotherapie binnen zes weken na mastectomie

Na mastectomie start men bij hormoonreceptornegatieve patiënten best binnen de zes weken met de chemotherapie. Voor radiotherapie heeft het tijdsinterval minder belang. De data van 3.390 borstkankerpatiënten, die in drie klinische trials werden ingesloten voor adjuvante chemotherapie na mastectomie werden nagekeken.

Mag je spreken van genezing na behandeling plaatselijke borstkanker?

Mag je spreken van genezing na behandeling plaatselijke borstkanker?

Ondanks de aanwinsten bij de behandeling van kanker blijft het gebruik van de term genezing omstreden en wordt de voorkeur gegeven aan de term remissie. De auteurs hebben het gebruik van de term genezing door oncologen en de betekenis die ze eraan geven, onderzocht.

Zwanger en kanker: verloskundige consequenties en impact op de pasgeborene

Zwanger en kanker: verloskundige consequenties en impact op de pasgeborene

De laatste 20 jaar is het gebruik van chemotherapie tijdens de zwangerschap toegenomen. Kinderen die voor de geboorte werden blootgesteld aan cytostatica, ontwikkelen gemakkelijker complicaties zoals dysmaturiteit en opname op een neonatale intensive care.

Synergetisch effect immunotherapie en bètablokkers bij gemetastaseerd melanoom

Synergetisch effect immunotherapie en bètablokkers bij gemetastaseerd melanoom

De overleving is beter bij patiënten met een gemetastaseerd melanoom die een immunotherapie krijgen en die tevens een niet-selectieve bètablokker zoals propranolol krijgen voor een andere aandoening, dan bij patiënten die alleen een immunotherapie krijgen.

Apalutamide verlaat metastasering prostaatkanker met meer dan twee jaar

Apalutamide verlaat metastasering prostaatkanker met meer dan twee jaar

De SPARTAN-studie is een gecontroleerde, placebogecontroleerde studie die heeft aangetoond dat apalutamide een doeltreffende behandeling is bij mannen met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die een hoog risico lopen op metastasering, voor wie er nog geen erkende behandeling bestaat.