Adjuvante behandeling van borstkanker: drie grote boodschappen

Adjuvante behandeling van borstkanker: drie grote boodschappen

Jean-Claude Lemaire - Na afloop van ASCO 2018 heeft professor Ahmad Awada van het Jules Bordet Instituut ons zijn mening gegeven over de belangrijkste punten over borstkanker. Deze video gaat over de adjuvante behandeling van borstkanker. Daarin bespreekt hij drie onderwerpen:- de plaats van chemotherapie bij borstkanker met een intermediair risico op basis van het genoomprofiel (TAILORx-studie, gepresenteerd tijdens een plenaire sessie),- de mogelijkheid om de behandeling met trastuzumab in te korten (PERSEPHONE-studie),- effect van denosumab op het risico op progressie en recidief (twee studies met discordante resultaten).

Hormoonresistente prostaatkanker: situatie na ASCO 2018

Hormoonresistente prostaatkanker: situatie na ASCO 2018

Jean-Claude Lemaire - In deze video bekijkt professor Bertrand Tombal de resultaten die in Chicago werden gepresenteerd, in het licht van de Belgische situatie. Hij bespreekt de volgende onderwerpen met betrekking tot niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker: het effect van een tweedelijnstherapie met androgeenantagonisten en het belang van beeldvorming in geval van een verhoogd PSA-gehalte bij niet-behandelde patiënten en het beleid in geval van een stijging van het PSA bij patiënten die een androgeendeprivatietherapie krijgen.

Kanker in het neus-keel-oorgebied, een overgangsjaar

Kanker in het neus-keel-oorgebied, een overgangsjaar

Jean-Claude Lemaire - Geen wereldschokkende zaken, maar toch wat informatie om over na te denken, enkele interessante sporen in geval van zeldzame kankers. Er wordt vooral reikhalzend uitgekeken naar fase 3-studies, waarvan de resultaten de praktijkvoering zouden kunnen beïnvloeden. Jean-Pascal Machiels maakt een balans op van de sessies over kanker in het neus-keel-oorgebied die op ASCO 2018 werden gepresenteerd.

TAILORx: adjuvante chemo bij vroege borstkanker

TAILORx: adjuvante chemo bij vroege borstkanker

Jean-Claude Lemaire - 'Expanding the Reach of Precision Medicine' was het thema van ASCO 2018. De TAILORx-studie toont aan dat het belangrijk is rekening te houden met genetische informatie bij het uitstippelen van de behandeling bij vrouwen met een oestrogeenreceptorpositieve borstkanker zonder lymfeklierinvasie. Volgens deze studie zou je op grond van die informatie zonder probleem kunnen afzien van chemotherapie.

Bejaarden, kanker en levenskwaliteit

Bejaarden, kanker en levenskwaliteit

Jean-Claude Lemaire - Op het congres werd ook een Belgische, multicentrische, prospectieve studie gepresenteerd die het effect van de levenskwaliteit heeft onderzocht op het therapeutische beleid bij bejaarden met kanker. Als je een behandeling wil voorschrijven die overeenstemt met de desiderata van de patiënten, moet je rekening houden met de initiële levenskwaliteit en het verloop van de levenskwaliteit.

BOLERO 6 en gemetastaseerde borstkanker

BOLERO 6 en gemetastaseerde borstkanker

Jean-Claude Lemaire - De tweede van de twee studies die landgenoten hebben gepresenteerd en die werden gehandhaafd voor een orale presentatie tijdens de sessie over gemetastaseerde borstkanker op het congres van de ASCO 2018. De studie heeft everolimus in monotherapie vergeleken met de combinatie everolimus + exemestaan.

Zes maanden adjuvante behandeling met trastuzumab volstaat

Zes maanden adjuvante behandeling met trastuzumab volstaat

Jean-Claude Lemaire - PERSEPHONE is een gerandomiseerde, fase 3-studie uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten na zes maanden adjuvante behandeling met trastuzumab waren niet minder goed dan bij een klassieke toediening gedurende 12 maanden bij HER2+ borstkanker in een vroeg stadium. De kortere behandeling veroorzaakte bovendien de helft minder cardiotoxiciteit.

PREOPANC: betere prognose bij pancreaskanker?

PREOPANC: betere prognose bij pancreaskanker?

Jean-Claude Lemaire - Voorafgaande preoperatieve radio-chemotherapie zou de prognose verbeteren van patiënten met een pancreaskanker die a priori niet in aanmerking komt voor een chirurgische resectie.

Nieuwe gegevens van CheckMate 227

Nieuwe gegevens van CheckMate 227

Jean-Claude Lemaire - De CheckMate 227-studie is een gerandomiseerde fase 3-studie die een eerstelijnstherapie met immunotherapie (nivolumab alleen of nivolumab + ipilimumab of nivolumab + chemotherapie) heeft vergeleken met een klassieke chemotherapie (een platinaverbinding plus een ander cytostaticum) bij patiënten met een recidief van of een gevorderde niet-kleincellige longkanker zonder ALK-herschikking of EGFR-mutatie die nog geen systemische behandeling hadden gekregen.

IMpower 131: opmars van immunotherapie

IMpower 131: opmars van immunotherapie

Jean-Claude Lemaire - De IMpower 131-studie toont aan dat chemotherapie niet meer de enige mogelijke optie is bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker zonder mutatie die kan worden 'geactiveerd'. Immunotherapie komt inderdaad sterk opzetten, vooral in combinatie met chemotherapie en bij een spinocellulair bronchuscarcinoom.

MONARCH 2, nieuwe gegevens

MONARCH 2, nieuwe gegevens

Jean-Claude Lemaire - De eerste van de twee studies die werden gepresenteerd door landgenoten en die werden geselecteerd voor orale communicatie tijdens de sessie over gemetastaseerde borstkanker op ASCO 2018. De video gaat vooral over de pre- of perimenopauzale vrouwen die hebben deelgenomen aan de MONARCH 2-studie.

CARMENA en nierkanker

CARMENA en nierkanker

Jean-Claude Lemaire - Een nefrectomie is lange tijd de enige optie geweest voor patiënten met een gemetastaseerde nierkanker. Daar is nu verandering in gekomen met de ontwikkeling van gerichte geneesmiddelen. De CARMENA-studie heeft aangetoond dat sunitinib in monotherapie bij patiënten in een goede algemene toestand met een gemetastaseerde nierkanker de totale overleving zeker niet minder goed verbetert. Meer nog, de klinische resultaten zijn waarschijnlijk beter met sunitinib in monotherapie.

Geriatrische evaluatie bij bejaarden met kanker

Geriatrische evaluatie bij bejaarden met kanker

Jean-Claude Lemaire - Kanker treedt vooral op bij oudere mensen, die vaak echter nog andere zorgen hebben dan hun kanker. Een geriatrische evaluatie is dan ook belangrijk om die patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

SANDPIPER

SANDPIPER

Jean-Claude Lemaire - SANDPIPER is een internationale, dubbelblinde, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie, volgens de onderzoekers de eerste en tevens grootste studie ooit met taselisib.

Overtuigende resultaten met nelarabine

Overtuigende resultaten met nelarabine

Jean-Claude Lemaire - Toevoeging van nelarabine aan de klassieke behandeling verbetert de ziektevrije overleving bij patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) die een recidief dreigen te ontwikkelen.

Beste behandeling voor patiënten met gleasonscore van 9-10?

Beste behandeling voor patiënten met gleasonscore van 9-10?

Vorsers van de University of California in Los Angeles (UCLA) hebben aangetoond dat een combinatie van radiotherapie in hoge dosering en een hormoontherapie de sterfte verlaagt bij mannen met een agressieve prostaatkanker.

Dasatinib bij kinderen met CML in chronische fase

Dasatinib bij kinderen met CML in chronische fase

In een fase II-studie werd een hoog responspercentage behaald bij kinderen met een philadelphiachromosoompositieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie in een chronische fase die werden behandeld met dasatinib.

Verhouding tussen fibreuze dysplasie en borstkanker

Verhouding tussen fibreuze dysplasie en borstkanker

De prevalentie van mutaties van het GNAS-gen bij patiënten met een fibreuze dysplasie en borstkanker en de associatie tussen borstkanker - fibreuze dysplasie in de thorax wijzen erop dat die mutaties een rol spelen bij de pathogenese van borstkanker.

Jonge kankeroverlevers en hun sociale netwerk

Jonge kankeroverlevers en hun sociale netwerk

Adolescenten en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, hebben vaak sterkere sociale banden dan leeftijdsgenoten zonder voorgeschiedenis van kanker.

Vitamine K-antagonist en incidentie van kanker

Vitamine K-antagonist en incidentie van kanker

Analyse van een grote gegevensbank wijst op een lagere incidentie van maligne tumor bij langdurige inname van warfarine. Warfarine zou dus kanker kunnen voorkomen.