Gebruik van pijnstillers en risico op ovariumkanker

Gebruik van pijnstillers en risico op ovariumkanker

Gebruik van aspirine ≥ zes keer per week gedurende ≥ zes maanden correleert met een daling van het risico op ovariumkanker met 10%. Gebruik van aspirine, een NSAID of paracetamol gedurende ≥ vier dagen per week correleert niet met een lager risico.

Boordpersoneel in vliegtuigen loopt hoger risico op bepaalde kankers

Boordpersoneel in vliegtuigen loopt hoger risico op bepaalde kankers

De incidentie van meerdere kankers is hoger bij het boordpersoneel in vliegtuigen dan in de algemene bevolking. Dat is een frappante vaststelling, als je weet dat die mensen weinig overgewicht vertonen en weinig roken.

Late effecten van PD-1-antagonisten op de huid

Late effecten van PD-1-antagonisten op de huid

Kankerpatiënten die worden behandeld met PD-1-antagonisten (PD-1 = programmed cell death protein 1) die ernstige letsels ontwikkelen zoals eczeem, psoriasis en andere vormen van auto-immuunziekten van de huid, kunnen die complicaties zelfs ontwikkelen na het einde van de behandeling.

Gezonde voeding en geen alcohol om kankerrisico te verlagen

Gezonde voeding en geen alcohol om kankerrisico te verlagen

De vorsers hebben een groot, prospectief onderzoek verricht, waarin ze hebben berekend in welke mate de voedingsadviezen van nationale en internationale autoriteiten werden nageleefd en welk effect dat had op het kankerrisico. Een gezonde levenswijze (gezonde voeding, lichaamsbeweging en geen alcohol drinken) correleerde met een lager risico op ontwikkeling van kanker in het algemeen en van borst-, prostaat- en colorectale kanker in het bijzonder.

Sorafenib verbetert progressievrije overleving bij platinumresistent ovariumcarcinoom

Sorafenib verbetert progressievrije overleving bij platinumresistent ovariumcarcinoom

In deze multicentrische (20 centra in Duitsland), dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde fase 2-studie werden patiënten met platinumresistent ovariumcarcinoom, die reeds één of meerdere chemotherapiesessies hadden ondergaan, ofwel behandeld met sorafenib en topotecan (83 patiënten), ofwel met placebo en topotecan (89 patiënten).

Vroeg supraglottisch plaveiselcelcarcinoom: betere overleving met chirurgie dan met radiotherapie

Vroeg supraglottisch plaveiselcelcarcinoom: betere overleving met chirurgie dan met radiotherapie

Deze meta-analyse bestudeerde de resultaten van vergelijkende studies tussen radiotherapie en orgaansparende heelkundige resectie met of zonder lymfeklieruitruiming in zeven publicaties: de ziektespecifieke vijfjaarsoverleving bij 2.864 patiënten in vijf studies, de algemene vijfjaarsoverleving bij 2.790 patiënten in vier studies en de lokale vijfjaarscontrole bij 115 patiënten in één studie.

Immunotherapie voor leken

Immunotherapie voor leken

Nu steeds meer resultaten met immunotherapie in het nieuws komen, zal u deze nieuwe therapie ook vaker aan patiënten en hun familie moeten uitleggen. Daarbij kan de website Immuno-T.inmotion.care helpen.

Optreden van type 2-diabetes: vroege uiting pancreaskanker?

Optreden van type 2-diabetes: vroege uiting pancreaskanker?

In een groot, Amerikaans, prospectief onderzoek naar het verband tussen een recentelijk ontstane diabetes en de incidentie van pancreaskanker bij Afro-Amerikanen en latino's werd vastgesteld dat de incidentie van pancreaskanker in die populaties tweemaal hoger is bij mensen met diabetes en 2,3-maal hoger bij mensen met een recentelijk ontstane diabetes.

DNA-test om dreigende prostaatkanker op te sporen

DNA-test om dreigende prostaatkanker op te sporen

Een nieuwe, grote studie bij meer dan 140.000 mannen heeft 63 nieuwe genetische variaties in de DNA-code ontdekt, die het risico op ontwikkeling van prostaatkanker verhogen.

Carfilzomib 1 of 2 keer/ week bij recidief of refractair multipel myeloom?

Carfilzomib 1 of 2 keer/ week bij recidief of refractair multipel myeloom?

Volgens een tussentijdse analyse van de fase III-studie ARROW is de progressievrije overleving bij patiënten met een recidief van of een refractair multipel myeloom hoger bij toediening van een hogere dosis carfilzomib één keer per week dan bij toediening van een lagere dosis tweemaal per week.

Dasatinib plus intensieve chemotherapie bij Ph+ ALL

Dasatinib plus intensieve chemotherapie bij Ph+ ALL

Een combinatie van dasatinib en intensieve chemotherapie geeft goede resultaten op lange termijn bij kinderen en jongvolwassenen met een nieuw gediagnosticeerde, philadelphiachromosoompositieve (Ph+) acute lymfatische leukemie.

Chemotherapie met arteriële infusie is goed alternatief voor sorafenib

Chemotherapie met arteriële infusie is goed alternatief voor sorafenib

In deze gerandomiseerde, prospectieve studie, uitgevoerd in zes universitaire ziekenhuizen, werden 58 patiënten met een geavanceerd hepatocellulair carcinoom met tumortrombose van de vena porta, behandeld met ofwel sorafenib (29 patiënten), ofwel met chemotherapie met hepatische arteriële infusie (29 patiënten).

Preoperatieve radiotherapie als toevoeging aan chemo zelden meerwaarde bij slokdarmcarcinoom

Preoperatieve radiotherapie als toevoeging aan chemo zelden meerwaarde bij slokdarmcarcinoom

In deze gerandomiseerde, multicentrische Scandinavische fase II-studie werd preoperatieve neoadjuvante chemotherapie vergeleken met preoperatieve neoadjuvante chemoradiotherapie bij 181 patiënten met een reseceerbaar adenocarcinoma of plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm of gastro-oesofageale junctie.

Kanker: een algoritme voorspelt de werkzaamheid van immunotherapie

Kanker: een algoritme voorspelt de werkzaamheid van immunotherapie

Franse vorsers hebben op grond van medisch beeldvormingsonderzoek een softwareprograma ontwikkeld dat de werkzaamheid van immunotherapie voorspelt. De veelbelovende resultaten van dat pioniersonderzoek bevestigen het enorme potentieel van artificiële intelligentie bij de behandeling van kanker.

Overleving bij mannen en vrouwen die checkpointremmers krijgen

Overleving bij mannen en vrouwen die checkpointremmers krijgen

Bij een systematische literatuurreview met meta-analyse was de totale overleving significant beter bij mannen dan bij vrouwen met een gevorderde kanker die daarvoor werden behandeld met een checkpointremmer.