Vetweefsel en kankerrisico

Vetweefsel en kankerrisico

Obesitas en het daarmee samenhangende metabool syndroom zijn bewezen risicofactoren ...