Mijn excuses indien u het al wist

Mijn excuses indien u het al wist

Dr Jacques Ninane - Maar ik zou deze jachtperiode en de special van BON over immunologie en immunotherapie voor kanker willen aangrijpen om eens op jacht te gaan naar monoklonale antistoffen. Ziehier wat ik gevonden heb.
Nieuwe stadiëring voor pancreatische neuro-endocriene tumoren

Nieuwe stadiëring voor pancreatische neuro-endocriene tumoren

Op basis van het stadiëringssysteem van de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) en dat van het American Joint Committee on Cancer (AJCC) werd een nieuwe stadiëring opgesteld om het onderscheid tussen de risicogroepen bij pancreatische neuro-endocriene tumoren te verbeteren.Baarmoederhalskanker: wie screenen, wanneer en hoe?

Baarmoederhalskanker: wie screenen, wanneer en hoe?

Het American College of Obstetricians and Gynecologists heeft recent in samenwerking met andere Noord-Amerikaanse verenigingen richtlijnen geformuleerd voor de opsporing van baarmoederhalskanker. Hopelijk zal België zich daardoor laten inspireren.

Kanker door infectie: twee miljoen nieuwe gevallen per jaar

Kanker door infectie: twee miljoen nieuwe gevallen per jaar

De auteurs hebben het aantal kankers en het aantal kankers dat kon worden toegeschreven aan een infectie, onderzocht volgens de geografische zone en het ontwikkelingsniveau van het land. Er blijken grote verschillen te bestaan.


Werkzaamheid combinatie nivolumab en ipilimumab bij gevorderd melanoom

Werkzaamheid combinatie nivolumab en ipilimumab bij gevorderd melanoom

In de CheckMate 069-studie, een fase II-studie, bedroeg de totale tweejaarsoverleving 63,8% met nivolumab/ipilimumab en 53,6% met ipilimumab alleen bij patiënten met een niet-reseceerbaar melanoom stadium III of IV, die nog geen behandeling hadden gekregen.


Eerste proeven bij de mens: fase I-studies (deel II)

Eerste proeven bij de mens: fase I-studies (deel II)

In het eerste deel hebben we de doelstellingen van fase I-studies beschreven en hebben we uitgelegd bij welke patiënten die studies worden uitgevoerd. In het tweede deel bespreken we het behandelingsschema van fase I-studies, met name de startdosering en de wijze van verhoging van de dosering.


Rol bilaterale ovariëctomie bij preventie borstkanker

Rol bilaterale ovariëctomie bij preventie borstkanker

Een bilaterale ovariëctomie kan het optreden van borstkanker bij premenopauzale vrouwen met een mutatie van het BRCA2-gen voorkomen, maar niet bij vrouwen met een mutatie van het BRCA1-gen.Elementair, mijn beste Watson

Elementair, mijn beste Watson

Dr Jacques Ninane - Watson, de supercomputer van IBM, werd drie jaar geleden vooral bekend omdat hij twee oud-kampioenen van het Amerikaanse tv-spel Jeopardy had verslagen. Nu haalt hij de krantenkoppen omdat hij een belangrijke speler zou kunnen worden bij de behandeling van kanker.


Sommige kankermedicijnen veranderen vingerafdruk

Sommige kankermedicijnen veranderen vingerafdruk

Een studie toont aan dat de vingerafdrukken van mensen die worden behandeld met capecitabine en tyrosinekinaseremmers (sunitinib), tijdelijk of definitief zouden kunnen veranderen als gevolg van de behandeling.


Evolutie van sterfte aan ovariumkanker

Evolutie van sterfte aan ovariumkanker

De sterfte aan ovariumkanker is tussen 2002 en 2012 in de hele wereld gedaald. Naar verwachting zal de sterfte in de Verenigde Staten, de Europese Unie (EU) en Japan nog verder dalen tegen 2020.
Recidief van prostaatkanker na chirurgie voorspellen

Recidief van prostaatkanker na chirurgie voorspellen

Met een combinatie van het PSA-gehalte en een biologisch gevoelig berekeningsmodel kan je het moment van optreden van een recidief voorspellen bij patiënten met prostaatkanker.