Adjuvante behandeling van borstkanker: drie grote boodschappen

Adjuvante behandeling van borstkanker: drie grote boodschappen

Jean-Claude Lemaire - Na afloop van ASCO 2018 heeft professor Ahmad Awada van het Jules Bordet Instituut ons zijn mening gegeven over de belangrijkste ...

- de plaats van chemotherapie bij borstkanker met een intermediair risico op basis van het genoomprofiel (TAILORx-studie, gepresenteerd ...

- de mogelijkheid om de behandeling met trastuzumab in te korten (PERSEPHONE-studie),

- effect van denosumab op het risico op progressie en recidief (twee studies met discordante resultaten).

TAILORx: adjuvante chemo bij vroege borstkanker

TAILORx: adjuvante chemo bij vroege borstkanker

Jean-Claude Lemaire - 'Expanding the Reach of Precision Medicine' was het thema van ASCO 2018. De TAILORx-studie toont aan dat het belangrijk is rekening ...

Bejaarden, kanker en levenskwaliteit

Bejaarden, kanker en levenskwaliteit

Jean-Claude Lemaire - Op het congres werd ook een Belgische, multicentrische, prospectieve studie gepresenteerd die het effect van de levenskwaliteit ...

BOLERO 6 en gemetastaseerde borstkanker

BOLERO 6 en gemetastaseerde borstkanker

Jean-Claude Lemaire - De tweede van de twee studies die landgenoten hebben gepresenteerd en die werden gehandhaafd voor een orale presentatie tijdens ...

PREOPANC: betere prognose bij pancreaskanker?

PREOPANC: betere prognose bij pancreaskanker?

Jean-Claude Lemaire - Voorafgaande preoperatieve radio-chemotherapie zou de prognose verbeteren van patiënten met een pancreaskanker die a priori niet ...

Nieuwe gegevens van CheckMate 227

Nieuwe gegevens van CheckMate 227

Jean-Claude Lemaire - De CheckMate 227-studie is een gerandomiseerde fase 3-studie die een eerstelijnstherapie met immunotherapie (nivolumab alleen ...

IMpower 131: opmars van immunotherapie

IMpower 131: opmars van immunotherapie

Jean-Claude Lemaire - De IMpower 131-studie toont aan dat chemotherapie niet meer de enige mogelijke optie is bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige ...

MONARCH 2, nieuwe gegevens

MONARCH 2, nieuwe gegevens

Jean-Claude Lemaire - De eerste van de twee studies die werden gepresenteerd door landgenoten en die werden ...

CARMENA en nierkanker

CARMENA en nierkanker

Jean-Claude Lemaire - Een nefrectomie is lange tijd de enige optie geweest voor patiënten met een gemetastaseerde ...

Geriatrische evaluatie bij bejaarden met kanker

Geriatrische evaluatie bij bejaarden met kanker

Jean-Claude Lemaire - Kanker treedt vooral op bij oudere mensen, die vaak echter nog andere zorgen hebben dan hun kanker. Een geriatrische evaluatie is dan ook belangrijk om die patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

SANDPIPER

SANDPIPER

Jean-Claude Lemaire - SANDPIPER is een internationale, dubbelblinde, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie, volgens de onderzoekers de eerste en tevens grootste studie ooit met taselisib.

Overtuigende resultaten met nelarabine

Overtuigende resultaten met nelarabine

Jean-Claude Lemaire - Toevoeging van nelarabine aan de klassieke behandeling verbetert de ziektevrije overleving bij patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) die een recidief dreigen te ontwikkelen.

Beste behandeling voor patiënten met gleasonscore van 9-10?

Beste behandeling voor patiënten met gleasonscore van 9-10?

Vorsers van de University of California in Los Angeles (UCLA) hebben aangetoond dat een combinatie van radiotherapie in hoge dosering en een hormoontherapie de sterfte verlaagt bij mannen met een agressieve prostaatkanker.

Dasatinib bij kinderen met CML in chronische fase

Dasatinib bij kinderen met CML in chronische fase

In een fase II-studie werd een hoog responspercentage behaald bij kinderen met een philadelphiachromosoompositieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie in een chronische fase die werden behandeld met dasatinib.

Verhouding tussen fibreuze dysplasie en borstkanker

Verhouding tussen fibreuze dysplasie en borstkanker

De prevalentie van mutaties van het GNAS-gen bij patiënten met een fibreuze dysplasie en borstkanker en de associatie tussen borstkanker - fibreuze dysplasie in de thorax wijzen erop dat die mutaties een rol spelen bij de pathogenese van borstkanker.

Jonge kankeroverlevers en hun sociale netwerk

Jonge kankeroverlevers en hun sociale netwerk

Adolescenten en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, hebben vaak sterkere sociale banden dan leeftijdsgenoten zonder voorgeschiedenis van kanker.

Vitamine K-antagonist en incidentie van kanker

Vitamine K-antagonist en incidentie van kanker

Analyse van een grote gegevensbank wijst op een lagere incidentie van maligne tumor bij langdurige inname van warfarine. Warfarine zou dus kanker kunnen voorkomen.