Nieuwe terugbetalingen

Nieuwe terugbetalingen

Eind vorig jaar werd de terugbetaling goedgekeurd voor meerdere kankermedicijnen. Een kort overzicht.

Words, words, words

Dr. Jacques Ninane - Het gewicht en de kracht van gesproken, maar ook geschreven woorden is bekend. Woorden die gebruikt worden om over nieuwe kankerbehandelingen ...

Stent of slokdarmvoeding bij CRT voor slokdarmcarcinoom

Stent of slokdarmvoeding bij CRT voor slokdarmcarcinoom

In deze studie werden patiënten geïncludeerd die een plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm hadden. Welke ingreep geeft de beste resultaten qua nutritionele status en levenskwaliteit tijdens chemoradiatie (CRT): een slokdarmstent, een nasogastrische sonde of een jejunostomie/gastrostomie versus orale voeding?

Cryotherapie om perifere neuropathie te voorkomen

Cryotherapie om perifere neuropathie te voorkomen

Cryotherapie kan doeltreffend zijn bij de preventie van perifere neuropathie op chemotherapie bij patiënten met borstkanker die een behandeling krijgen op basis van paclitaxel.

Geen computer in de consultatieruimte a.u.b.

Geen computer in de consultatieruimte a.u.b.

Patiënten met een gevorderde kanker hebben liever dat hun oncoloog oog in oog met hen communiceert met enkel een notaboekje in de hand in plaats van meerdere keren een computer te gebruiken tijdens het onderzoek.

Tweejaarsoverleving met immunotherapie bij gevorderd NSCLC

Tweejaarsoverleving met immunotherapie bij gevorderd NSCLC

De totale tweejaarsoverleving bij patiënten met een gevorderd NSCLC is beter met nivolumab dan met docetaxel. Bij de patiënten die reageren op nivolumab, houdt de respons vaak meer dan twee jaar aan.

Kosten beroepsgebonden kanker geraamd op tien miljard euro

Kosten beroepsgebonden kanker geraamd op tien miljard euro

Kanker als gevolg van het beroep is de belangrijkste beroepsgebonden doodsoorzaak in de EU (meer dan 100.000 sterfgevallen per jaar). Beroepsgebonden kanker in de Europese Unie kost elk jaar 270 tot 610 miljard euro, dus 1,8% tot 4,1% van het bruto binnenlands product van de EU.

Langdurige adjuvante behandeling bij HER2-positieve borstkanker

Langdurige adjuvante behandeling bij HER2-positieve borstkanker

Bij analyse na vijf jaar van de resultaten van de fase III-studie ExteNET werd vastgesteld dat een jaar behandeling met neratinib na een adjuvante behandeling met trastuzumab de overleving zonder invasieve ziekte bij patiënten met een HER2-positieve borstkanker significant verbetert in vergelijking met de placebo.

Vezelinname na diagnose colorectale kanker verbetert prognose

Vezelinname na diagnose colorectale kanker verbetert prognose

Meer vezels en granen eten na een diagnose van colorectale kanker correleert met een lagere kankerspecifieke en een lagere totale sterfte. Het verdient dan ook aanbeveling om patiënten met een colorectale kanker aan te raden veel vezels te eten.

Partiële en lage dosis radiotherapie even efficiënt als klassieke bestraling

Partiële en lage dosis radiotherapie even efficiënt als klassieke bestraling

Een bestraling met hoge dosis van de volledige borst na tumorectomie is niet beter dan het zich beperken tot een deel van de borst met lagere dosis in termen van lokaal recidief en overleving. Bovendien vermindert deze partiële en 'lagere dosis'-therapie significant de bijwerkingen op lange termijn.