Nieuwe gegevens met brigatinib

Nieuwe gegevens met brigatinib

ALTA (ALK in Lung Cancer Trial of AP26113) is een pivotale fase 2-studie die de doeltreffendheid en de veiligheid van twee doseringen ...

Pembrolizumab verbetert aanzienlijk de overleving bij melanoom

Pembrolizumab verbetert aanzienlijk de overleving bij melanoom

In deze multicentrische fase III-studie (123 centra in 23 landen) werden 509 patiënten met een gereseceerd stadium III-melanoom met hoog risico gerandomiseerd om ofwel 200 mg pembrolizumab (509 patiënten) ofwel placebo (502 patiënten) intraveneus toegediend te krijgen om de drie weken. Dat kregen ze tot een totaal aantal van 18 dosissen (ongeveer een jaar) ofwel tot recidief of optreden van niet-aanvaardbare bijwerkingen.

Levenskwaliteit met chemo- en hormoontherapie bij prostaatkanker

Levenskwaliteit met chemo- en hormoontherapie bij prostaatkanker

Een combinatietherapie met docetaxel en androgeendeprivatietherapie (ADT) resulteert in een minder goede levenskwaliteit na drie maanden, maar een betere levenskwaliteit na 12 maanden dan een ADT alleen bij patiënten met een hormoongevoelige gemetastaseerde prostaatkanker. Bij die patiënten is de totale overleving ook beter met de combinatietherapie dan met enkel een hormoontherapie.

Effect van eenmalige PSA-bepaling op prostaatkankersterfte

Effect van eenmalige PSA-bepaling op prostaatkankersterfte

Een eenmalige bepaling van het PSA correleert niet met een hogere kankerspecifieke overleving na tien jaar dan als geen screening wordt uitgevoerd. Screening resulteert in een betere detectie van prostaatkanker, vooral prostaatkanker met een laag risico.

Immunotherapie bij zwaar behandelde patiënten met gevorderd NSCLC

Immunotherapie bij zwaar behandelde patiënten met gevorderd NSCLC

De ATLANTIC-studie is een fase II-studie die heeft aangetoond dat durvalumab als derdelijnstherapie en later doeltreffend is bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Het responspercentage was hoger in geval van een tumor met een hoge PD-L1-expressie, ongeacht de EGFR- en ALK-mutatietoestand. In alle studiegroepen werd een duurzame respons waargenomen.

Teelbalkanker en hartlijden op lange termijn

Teelbalkanker en hartlijden op lange termijn

Patiënten die teelbalkanker overleven, ontwikkelen gemakkelijker hypertensie, hypercholesterolemie en obesitas, wat het risico op optreden van een hartziekte aanzienlijk kan verhogen.