Samenwerken en kennis delen

Dr. Jacques Ninane - Uit schattingen blijkt dat in 2021 wereldwijd 14,1 miljoen nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd zullen worden. Het aantal ...

Optreden van kanker na harttransplantatie

Optreden van kanker na harttransplantatie

Meer dan 10% van de volwassen patiënten met een harttransplantaat ontwikkelt een tot vijf jaar na de transplantatie een maligne ...

Pembrolizumab actief bij thymuscarcinoom

Pembrolizumab actief bij thymuscarcinoom

In een monocentrische fase II-studie resulteerde pembrolizumab in een duurzame respons bij patiënten met een recidief van thymuscarcinoom. ...

Docetaxel bij prostaatkanker: win-win-win

Docetaxel bij prostaatkanker: win-win-win

Toevoeging van docetaxel aan de standaardhormoontherapie bij al dan niet gemetastaseerde prostaatkanker verbetert de levenskwaliteit van de patiënten, verlaagt de latere noodzaak tot een nieuwe kankertherapie en is financieel rendabel.

ADT bij niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

ADT bij niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

De PROSPER-studie is een fase III-studie die werd uitgevoerd bij patiënten met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. In die studie verlaagde de combinatie van enzalutamide en een androgeendeprivatietherapie (ADT) het risico op ontwikkeling van metastasen of overlijden significant met 71% in vergelijking met enkel een ADT.

Richtlijnen bij endometriumkanker

Richtlijnen bij endometriumkanker

Wereldwijd worden jaarlijks ongeveer 200.000 gevallen van endometriumkanker gediagnosticeerd. De ESMO (European Society of Medical Oncology), de ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) en de ESTRO (European SocieTy for Radiotherapy and Oncology) hebben onlangs hun gezamenlijke nieuwe richtlijnen voor de behandeling van endometriumkanker gepubliceerd.

Start chemotherapie binnen zes weken na mastectomie

Start chemotherapie binnen zes weken na mastectomie

Na mastectomie start men bij hormoonreceptornegatieve patiënten best binnen de zes weken met de chemotherapie. Voor radiotherapie heeft het tijdsinterval minder belang. De data van 3.390 borstkankerpatiënten, die in drie klinische trials werden ingesloten voor adjuvante chemotherapie na mastectomie werden nagekeken.

Mag je spreken van genezing na behandeling plaatselijke borstkanker?

Mag je spreken van genezing na behandeling plaatselijke borstkanker?

Ondanks de aanwinsten bij de behandeling van kanker blijft het gebruik van de term genezing omstreden en wordt de voorkeur gegeven aan de term remissie. De auteurs hebben het gebruik van de term genezing door oncologen en de betekenis die ze eraan geven, onderzocht.

Zwanger en kanker: verloskundige consequenties en impact op de pasgeborene

Zwanger en kanker: verloskundige consequenties en impact op de pasgeborene

De laatste 20 jaar is het gebruik van chemotherapie tijdens de zwangerschap toegenomen. Kinderen die voor de geboorte werden blootgesteld aan cytostatica, ontwikkelen gemakkelijker complicaties zoals dysmaturiteit en opname op een neonatale intensive care.

Apalutamide verlaat metastasering prostaatkanker met meer dan twee jaar

Apalutamide verlaat metastasering prostaatkanker met meer dan twee jaar

De SPARTAN-studie is een gecontroleerde, placebogecontroleerde studie die heeft aangetoond dat apalutamide een doeltreffende behandeling is bij mannen met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die een hoog risico lopen op metastasering, voor wie er nog geen erkende behandeling bestaat.