Kritiek op KCE-rapport over ovariumkanker

Kritiek op KCE-rapport over ovariumkanker

Recent gaf het KCE een rapport vrij over de klinische werkzaamheid, veiligheid en kosteneffectiviteit van het geneesmiddel bevacizumab ...

Vrouwen worden te vaak gescreend op longkanker

Vrouwen worden te vaak gescreend op longkanker

Volgens deze studie is een jaarlijkse screenings-CT-scan overdreven bij vrouwen. Een CT-scan om de twee à drie jaar zou ruimschoots volstaan. Door het aantal onnodige CT-scans te verlagen, verlaag je de cumulatieve stralingsdosis en verhoog je de rendabiliteit van de screening.

Tweede kanker dodelijker bij jongeren dan bij volwassenen

Tweede kanker dodelijker bij jongeren dan bij volwassenen

Een tweede kanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen is veel dodelijker dan bij oudere patiënten. Dat kan een gedeeltelijke verklaring vormen voor de minder goede resultaten bij kankerpatiënten van 15 tot 39 jaar.

Voorspellers therapietrouw bij orale chemotherapie

Voorspellers therapietrouw bij orale chemotherapie

Tevredenheid over de communicatie met de oncoloog is de sterkste voorspeller van therapietrouw bij patiënten die kankermedicijnen per os krijgen. Minder belasting voor familie en vrienden voorspelt ook de therapietrouw ten aanzien van orale kankermedicijnen.

Niet-invasieve beeldvorming verhoogt precisie diagnose nierkanker

Niet-invasieve beeldvorming verhoogt precisie diagnose nierkanker

Een niet-invasief beeldvormingsonderzoek, dat vlot toegankelijk is, meer bepaald 99mTc-sestamibi SPECT/CT gekoppeld aan een klassieke CT-scan of beeldvorming door MRI verhoogt de precisie bij de classificatie van nierkanker.

Nut MRI-scan bij al dan niet verrichten biopsies voor prostaatkanker

Nut MRI-scan bij al dan niet verrichten biopsies voor prostaatkanker

Wanneer men een MRI-scan als bijkomend screeningonderzoek uitvoert bij verhoogde PSA-waarden zal men minder vaak moeten overgaan tot biopsiename en bovendien maken MRI-geleide biopsies het mogelijk een klinisch significante prostaatkanker efficiënter te detecteren.

PSA-evolutie en actieve opvolging onder 5-Alpha-Reductase Inhibitoren

PSA-evolutie en actieve opvolging onder 5-Alpha-Reductase Inhibitoren

Bij patiënten onder actieve opvolging voor laagrisicoprostaatkanker heeft de daling van de PSA-waarden na het opstarten van een behandeling met 5-Alpha-Reductase Inhibitoren (5ARI) een hoge voorspellende waarde, wat de kans op progressie betreft.