Yoga kan slaapkwaliteit verbeteren

Yoga kan slaapkwaliteit verbeteren

Twee yogasessies per week kunnen slaapstoornissen verminderen en de kwaliteit van de slaap verbeteren bij patiënten met borstkanker ...

Vetweefsel en kankerrisico

Vetweefsel en kankerrisico

Obesitas en het daarmee samenhangende metabool syndroom zijn bewezen risicofactoren voor vele kankers, maar wat de mechanismen zijn die daaraan ten grondslag liggen, wisten we nog niet. Daar is nu misschien verandering in gekomen.

Carfilzomib vs. bortezomib bij relaps of refractair multipel myeloom

Carfilzomib vs. bortezomib bij relaps of refractair multipel myeloom

Een vooraf gespecificeerde analyse van de fase III-studie ENDEAVOR leert dat de totale overleving van patiënten met een relaps van of een refractair multipel myeloom significant beter is met carfilzomib dan met bortezomib. De voordelen van carfilzomib werden teruggevonden in alle subgroepen.

Een aspirine per dag?

Een aspirine per dag?

Dr. Jacques Ninane - Acetylsalicylzuur, kortweg aspirine, wordt dit jaar 120 jaar. Recent werd ook het verband tussen aspirine en de oncologie duidelijk.

'We zijn er niet enkel voor de medisch oncologen'

'We zijn er niet enkel voor de medisch oncologen'

Solange Peeters - Prof. Solange Peters, diensthoofd medische oncologie aan het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) werd recent verkozen tot voorzitster van de ESMO voor 2020-2021. Ze beschrijft in welke richting de ESMO de komende jaren zou moeten evolueren.

Vijf obstakels tegen actieve bewaking bij drie kankers

Vijf obstakels tegen actieve bewaking bij drie kankers

Actieve bewaking is 'in' in de oncologie en wordt in de klinische praktijk al toegepast bij een laagrisicoprostaatkanker en in klinische studies bij patiënten met een schildklierkanker die een laag risico inhoudt. Actieve bewaking wordt ook overwogen bij patiënten met een canalair carcinoom in situ (CCIS) van de borst. Actieve bewaking is bij die drie kankers wenselijk gezien het risico op overbehandeling en de meerkosten voor de gezondheidszorg. Maar daarvoor moeten minstens vijf obstakels worden neergehaald.

Kanker: tweede gentherapie goedgekeurd in de Verenigde Staten

Kanker: tweede gentherapie goedgekeurd in de Verenigde Staten

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een vergunning verleend voor het in de handel brengen van Yescarta, de twee gentherapie tegen kanker. Het betreft een vorm van immunotherapie die bestemd is voor volwassenen met een agressief non-hodgkinlymfoom dat niet reageert op twee chemotherapielijnen.