Immunotherapie voor leken

Immunotherapie voor leken

Nu steeds meer resultaten met immunotherapie in het nieuws komen, zal u deze nieuwe therapie ook vaker aan patiënten en hun familie ...

Dasatinib plus intensieve chemotherapie bij Ph+ ALL

Dasatinib plus intensieve chemotherapie bij Ph+ ALL

Een combinatie van dasatinib en intensieve chemotherapie geeft goede resultaten op lange termijn bij kinderen en jongvolwassenen met een nieuw gediagnosticeerde, philadelphiachromosoompositieve (Ph+) acute lymfatische leukemie.

Carfilzomib 1 of 2 keer/ week bij recidief of refractair multipel myeloom?

Carfilzomib 1 of 2 keer/ week bij recidief of refractair multipel myeloom?

Volgens een tussentijdse analyse van de fase III-studie ARROW is de progressievrije overleving bij patiënten met een recidief van of een refractair multipel myeloom hoger bij toediening van een hogere dosis carfilzomib één keer per week dan bij toediening van een lagere dosis tweemaal per week.

DNA-test om dreigende prostaatkanker op te sporen

DNA-test om dreigende prostaatkanker op te sporen

Een nieuwe, grote studie bij meer dan 140.000 mannen heeft 63 nieuwe genetische variaties in de DNA-code ontdekt, die het risico op ontwikkeling van prostaatkanker verhogen.

Optreden van type 2-diabetes: vroege uiting pancreaskanker?

Optreden van type 2-diabetes: vroege uiting pancreaskanker?

In een groot, Amerikaans, prospectief onderzoek naar het verband tussen een recentelijk ontstane diabetes en de incidentie van pancreaskanker bij Afro-Amerikanen en latino's werd vastgesteld dat de incidentie van pancreaskanker in die populaties tweemaal hoger is bij mensen met diabetes en 2,3-maal hoger bij mensen met een recentelijk ontstane diabetes.

Kanker: een algoritme voorspelt de werkzaamheid van immunotherapie

Kanker: een algoritme voorspelt de werkzaamheid van immunotherapie

Franse vorsers hebben op grond van medisch beeldvormingsonderzoek een softwareprograma ontwikkeld dat de werkzaamheid van immunotherapie voorspelt. De veelbelovende resultaten van dat pioniersonderzoek bevestigen het enorme potentieel van artificiële intelligentie bij de behandeling van kanker.

Overleving bij mannen en vrouwen die checkpointremmers krijgen

Overleving bij mannen en vrouwen die checkpointremmers krijgen

Bij een systematische literatuurreview met meta-analyse was de totale overleving significant beter bij mannen dan bij vrouwen met een gevorderde kanker die daarvoor werden behandeld met een checkpointremmer.