Kort en goed?

Kort en goed?

Geert Verrijken - Heel lang geleden reveleerde Artsenkrant het bestaan van zogenaamde draaideurpatiënten in de ziekenhuizen: net ontslagen zieken werden in hetzelfde hospitaal meteen weer opgenomen. Niet omdat hun medische toestand dit vereiste, wel omdat zo het verblijf in twee werd geknipt. Heropname deed de kassa rinkelen. De wet liet het toe en dus zorgde het artikel indertijd voor de nodige ophef. Na veel gepalaver, overleg en tijdverlies in de talrijke commissies die de ziekteverzekering rijk is, volgde een wetswijziging. En nu is deze kwalijke praktijk, die als enige doel had de ziekteverzekering te melken, al ettelijke jaren afgeblokt.

Bvas verliest kortgeding over KCE-vertegenwoordiging

Bvas verloor een kortgeding bij de Raad van State. Het kaartte een wat rare toestand aan in de Raad van Bestuur van het KCE. Maar de Raad van State achtte de schade en de hoogdringendheid van het verzoek niet bewezen.

Nieuwe website helpt bij keuze anticonceptie

De website www.mijnvoorbehoedsmiddel.be, een initiatief van MSD, wil het voor artsen gemakkelijker maken om een vlotte dialoog aan te gaan over anticonceptie 'op maat'.

Vier Wereldnierdag en denk aan je nieren door je dag te starten met een glas water!

Brussel, 10 maart 2014 - Wereldwijd zijn de nieren van ongeveer 600 miljoen mensen op één of andere manier beschadigd. Chronische nierziekte, waarvan voorspeld wordt dat de incidentie in het komende decennium met 17% zal toenemen, wordt momenteel erkend als een globaal volksgezondheidprobleem. Indien het vroeg ontdekt wordt en op een goede manier aangepakt wordt kan de aantasting van de nierfunctie vertraagd of zelfs gestopt worden. Toch zijn nierziektes niet erg bekend en onderschatten veel mensen de vitale rol die hun nieren spelen.

Ook mensen met psychiatrische problemen kunnen stoppen met roken

Stoppen met roken is nooit gemakkelijk. Bij patiënten met een psychiatrische aandoening zou dat zelfs een hele opgave kunnen zijn. Volgens dr. Vincent Lustygier (CHU Brugmann, Brussel) is dat echter toch haalbaar en zelfs wenselijk in het kader van een totaalaanpak van de patiënt. Stoppen met roken is echter moeilijk en veel artsen aarzelen om een geneesmiddel voor te schrijven omdat ze bang zijn voor interacties en bijwerkingen. Twee recente studies met varenicline zouden hen echter moeten geruststellen. Eén studie werd uitgevoerd bij schizofrene patiënten en de andere bij depressieve patiënten.

Hoe volwassenen vaccineren tegen pneumokokken?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft de richtlijnen voor vaccinatie van volwassenen tegen pneumokokken herzien. De aanbeveling luidt dat vanaf nu patiënten van alle doelgroepen ook met Prevenar13 gevaccineerd kunnen worden. Bij een primovaccinatie wordt aanbevolen om eerst met het 13-valente conjugaatvaccin (Prevenar 13®) te vaccineren gevolgd door het 23-valente polysacharide vaccin (Pneumo 23®) na ten minste 8 weken1. Voor de rationale hierachter vragen we meer uitleg aan dr. Pascal Van Bleyenbergh, pneumoloog, UZ Leuven.

Varenicline heeft streepje voor om te stoppen met roken

In de zoektocht naar een efficiëntere therapie om te stoppen met roken bij rokers die onvoldoende gebaat zijn met de standaarddosis nicotinesubstitutietherapie (of NRT= nicotine replacement therapy), heeft men voorgesteld om de dosis te verhogen of verscheidene vormen te combineren. Zo hoopte men de resultaten van NRT te verbeteren. Maar is dat wel zo? En verkrijgt men zo betere resultaten dan met de andere beschikbare middelen, bupropion en varenicline? Een Multiple Treatment Comparison (MTC) analyse geeft het antwoord. (1)

Rookstop met varenicline én begeleiding heeft meer succes!

De CHOICES-studie is een observationele studie, waarin de doeltreffendheid en de veiligheid van varenicline om te stoppen met roken werd onderzocht in de dagelijkse praktijk. In deze studie was België een buitenbeentje, in die zin dat gedragsondersteunende begeleiding in ons land frequenter werd verleend dan in de andere deelnemende landen. Recent verscheen dan ook een subanalyse van de Belgische data. Prof. Hedwig Boudrez (Rookstopkliniek, UZ Gent) eerste auteur in beide studies, becommentarieert de resultaten.

Hoe maak je het onderscheid tussen astma en COPD?

Dit is niet eenvoudig, want het is niet mogelijk om het onderscheid te maken op basis van de longfunctie en een spirometrie alleen. Hiermee kan immers eigenlijk enkel de mate van obstructie van de luchtwegen gemeten worden, zonder verdere indicatie.

Creatieve therapie inzetten bij kanker

Kanker heeft niet enkel fysiek ingrijpende gevolgen, ook mentaal weegt de diagnose erg zwaar voor patiënten. Uit onderzoek blijkt nu dat creatieve therapie het risico op psychologische problemen kan doen afnemen. Duidelijkheid over de inhoud van die therapie is echter nodig om een beter zicht te krijgen op welke interventies precies effectief zijn.

Inplanting van elektroden in hersenstam in Saudi-Arabië

Artsen van King Abdulaziz Medical City, een ziekenhuis van de National Guard Health Affairs in Riyad, Saudi-Arabië, hebben als eersten elektroden ingeplant in de hersenstam bij een kind van 3 jaar.

Sociale zekerheid: idee om terugbetaling in Frankrijk te laten afhangen van inkomen

Dat idee wordt geopperd in een artikel dat is gepubliceerd in het vermaarde tijdschrift van het Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Twee auteurs raden in Economie et Statistique een hervorming aan van het systeem van terugbetaling van ambulante zorg door de sociale zekerheid, waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen van de patiënten.

Clostridium difficile-infectie: vaak slechte diagnose

De EU heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de prevalentie van Clostridium difficile-infecties (CDI), een van de frequentste nosocomiale infecties in ziekenhuizen. Daarbij werd vastgesteld dat bij meer dan een vijfde van de patiënten een slechte diagnose werd gesteld.