Mensen die kinderen hebben, leven langer

Mensen die kinderen hebben, leven langer

Epidemiologen en andere experts inzake sociale benadering van de gezondheid zullen waarschijnlijk niet opkijken van de resultaten van deze Zweedse, observationele studie, die werd uitgevoerd bij meer dan 1,4 miljoen mensen onder wie 725 000 vrouwen.

Aanpak van chronische slapeloosheid vandaag

Aanpak van chronische slapeloosheid vandaag

SLAAPCENTRUM Strikt genomen wordt de diagnose van slapeloosheid klinisch gesteld bij een patiënt die klaagt over slecht slapen met een weerslag tijdens de dag. Een systematisch slaaponderzoek is dan ook niet nodig, tenzij om onderliggende slaapstoornissen op te sporen. Meer uitleg van dr. Ann Van Gastel van het Slaapcentrum (UZA, Antwerpen).

Staat HPV-vaccinatie in België al op punt?

Staat HPV-vaccinatie in België al op punt?

Wereldwijd veroorzaakt het humaan papillomavirus (HPV) significante morbiditeit en mortaliteit. De komst van het 9-valent HPV-vaccin met een bredere bescherming nodigt uit tot een revisie van ons gezondheidsbeleid. Dokter Mireille Merckx (UZ Gent) maant aan tot terugbetaling voor zowel meisjes als jongens en pleit voor de vaccinatie bij kinderen na seksueel misbruik.

Aanpak overmatig vaginaal bloedverlies

Aanpak overmatig vaginaal bloedverlies

Hevig bloedverlies tijdens de menstruaties (menorragie) is een frequente aandoening waarvan de prevalentie met de leeftijd stijgt. Gelukkig zijn er heel wat effectieve behandelingen. Prof. Johan Verhaeghe (UZ/KU Leuven) geeft een kort overzicht.

Sikkelcelanemie: remissie dankzij gentherapie

Sikkelcelanemie: remissie dankzij gentherapie

Prof. Marina Cavazzana (Hôpital Necker-Enfants malades) wil het woord genezing niet in de mond nemen, maar haar behandeling biedt nieuwe hoop voor patiënten met sikkelcelanemie. Ze heeft een jongen van 13 jaar met een ernstige sikkelcelanemie, de frequentste genetische aandoening ter wereld, met succes behandeld met gentherapie.

Lysosomale stapelingsziekten: beloftevolle toekomst

Lysosomale stapelingsziekten: beloftevolle toekomst

Laat ik meteen met het goede nieuws beginnen: vanaf 1 april wordt migalastat, een orale behandeling voor de ziekte van Fabry, terugbetaald in eerste lijn. Deze kleine molecule werkt als een 'chaperone'. Hoe dat precies in elkaar zit, vertelt prof. François Eyskens van het Centrum voor Erfelijke Metabole Aandoeningen (CEMA) aan het UZA in Antwerpen. Dat en wat u nog meer over de lysosomale ziekten moet onthouden.

Studie: opmerkelijke toename darmkanker bij jongere volwassenen

Studie: opmerkelijke toename darmkanker bij jongere volwassenen

Maart is internationale darmkankermaand. De Europese Unie beveelt bevolkingsonderzoek naar darmkanker aan voor iedereen tussen 50 en 74 jaar. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat de prevalentie van darmkanker bij mensen jonger dan 55 is toegenomen.

Spinnenzijde, het verband van de toekomst?

Spinnenzijde, het verband van de toekomst?

De natuur heeft opmerkelijke krachten en inspireert vaak uitvinders en wetenschappers. Onder de indruk van de gekko hebben vorsers enkele jaren geleden al een biologisch afbreekbaar, totaal ondoorlaatbaar verband ontwikkeld dat bestand is tegen vocht en bestemd is voor chirurgische doeleinden.

Natte of droge LMD: huidige aanpak in de praktijk

Natte of droge LMD: huidige aanpak in de praktijk

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) kan je vergelijken met een cardiovasculaire ziekte. Ook de preventiemaatregelen zijn dezelfde: gezonde voeding, voldoende bewegen en de risicofactoren onder controle houden. De behandeling is de laatste jaren niet veel veranderd: ze bestaat nog steeds uit injecties van anti-VEGF voor de natte vorm en vitaminesupplementen voor de droge vorm. Nieuw is dat het protocol voor de injecties aan 'real life'-omstandigheden werd aangepast. Meer uitleg van dr. Giulio Bamonte, oogchirurg, UZ Brussel.

En als de bloeddruk het geslacht van de baby zou kunnen voorspellen?

En als de bloeddruk het geslacht van de baby zou kunnen voorspellen?

Een jongen of een meisje? Er doen de gekste ideeën de ronde om het geslacht van de baby te voorspellen of te kiezen. Maar het is een vraag die ook de wetenschappers interesseert. Volgens een recent Chinees-Canadees onderzoek zou de bloeddruk van de toekomstige moeder mede het geslacht van de baby kunnen bepalen.

Constipatie: niet zo eenvoudig

Constipatie: niet zo eenvoudig

Constipatie is een frequente klacht. Ongeacht of het al dan niet klinisch gewettigd ...

Moeilijke werkomstandigheden en obesitas remmen de vruchtbaarheid af

Moeilijke werkomstandigheden en obesitas remmen de vruchtbaarheid af

Wetenschappers van Harvard hebben een studie uitgevoerd bij 473 vrouwen (mediane leeftijd van 35 jaar), die aantoont dat vrouwen het moeilijker hebben om een kind te krijgen als hun werkomstandigheden en uurrooster te wensen overlaten. Het feit dat er een verband tussen beide is vastgesteld, betekent echter daarom nog niet dat het gaat om een oorzakelijk verband.

Epilepsie: een kwestie van risico-inschatting

Epilepsie: een kwestie van risico-inschatting

Epilepsie was onlangs in het nieuws wegens misvormingen bij kinderen van vrouwen die een behandeling met valproaat kregen. Het effect van valproaat op de foetus is al langer bekend, maar de bewustwording is pas de laatste jaren aangescherpt, naargelang meer data bekend werden. Dit en nog meer aandachtspunten rond epilepsie. Onze gids: dr. Sarah Weckhuysen, neuroloog UZA.

Mensen met overgewicht stigmatiseren, is gevaarlijk voor hun gezondheid

Mensen met overgewicht stigmatiseren, is gevaarlijk voor hun gezondheid

Obesitas is een groot probleem voor de volksgezondheid. De prevalentie van obesitas neemt gestaag toe en er wordt dan ook veel wetenschappelijk onderzoek over uitgevoerd. Een recente studie bevestigt dat de sociaaleconomische toestand een gewichtstoename in de hand kan werken

Vlamingen goed gevaccineerd

Vlamingen goed gevaccineerd

De vaccinatiegraad bij peuters blijft stabiel en zeer hoog (92,9-96,2%). Ook bij de adolescenten is de vaccinatiegraad hoog, en daar stijgt die nog voor bijna alle vaccins. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de vaccinatiegraad in Vlaanderen, uitgevoerd op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor het eerst werd ook de vaccinatie van zwangere vrouwen onderzocht: al 69,3% van hen laat zich vaccineren tegen kinkhoest, bijna de helft tegen griep.

Griep nog steeds in opmars

Griep nog steeds in opmars

Tussen 30 januari en 5 februari 2017 hebben 889 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor een griepaal syndroom. De griep die nog steeds in opmars is, treft alle leeftijdsgroepen. Dat meldt het WIV.

Behandeling van jicht: fouten vermijden

Behandeling van jicht: fouten vermijden

Jicht is het meest voorkomende type artritis bij volwassenen en treft meer mannen dan vrouwen. De incidentie blijft bovendien almaar stijgen. Ondanks een goed behandelbare ziekte, zijn patiënten onderbehandeld en worden therapieën vaak verkeerd gegeven. Dr. Jan Lenaerts (Reuma-instituut, Hasselt) legt aan de hand van de nieuwe Europese aanbevelingen 2016 uit hoe het beter kan.

Pembrolizumab, winnaar van de Galenusprijs, mogelijk vanaf mei terugbetaald

Pembrolizumab, winnaar van de Galenusprijs, mogelijk vanaf mei terugbetaald

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft pembrolizumab goedgekeurd als enige doeltreffende immunotherapie in eerstelijnsbehandeling voor het geavanceerde stadium van de meest voorkomende vorm van longkanker. Het geneesmiddel werd vorig jaar bekroond met de prestigieuze Galenusprijs, uitgereikt door Artsenkrant.

Keukenzout op een chirurgisch masker inactiveert virussen

Keukenzout op een chirurgisch masker inactiveert virussen

Ilaria Rubino, een doctoranda aan de Universiteit van Alberta, Canada, heeft een zeer eenvoudig idee gehad. Je moest er alleen maar opkomen. Ze bracht keukenzout (natriumchloride) aan op chirurgische maskers om virussen en met name het griepvirus te elimineren.