Pulmonale hypertensie: niet verwaarlozen

Pulmonale hypertensie: niet verwaarlozen

Pulmonale hypertensie als gevolg van een progressieve toename van de weerstand van de longslagaders leidt tot rechterhartfalen ...

Teken op de post voor nieuwe studie

Teken op de post voor nieuwe studie

Tussen 1 april en 31 oktober 2017 verzoekt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid alle burgers die door een teek werden ...

Berkenpollenseizoen in opmars

Berkenpollenseizoen in opmars

De concentraties berkenpollen in de lucht zitten zich sinds dinsdag 28 maart sterk boven de drempel van 80 stuifmeelkorrels per ...

Vaccinaties: hoever staan we in 2017?

Vaccinaties: hoever staan we in 2017?

De preventie van infectieziekten door middel van vaccinaties evolueert steeds verder. Voor een huidige stand van zaken, staken we ons licht op bij dr. Yves Van Laethem, vaccinoloog en kliniekhoofd van de dienst voor infectieziekten aan het Brusselse UMC- Sint Pieter.

Mensen die kinderen hebben, leven langer

Mensen die kinderen hebben, leven langer

Epidemiologen en andere experts inzake sociale benadering van de gezondheid zullen waarschijnlijk niet opkijken van de resultaten van deze Zweedse, observationele studie, die werd uitgevoerd bij meer dan 1,4 miljoen mensen onder wie 725 000 vrouwen.

Aanpak van chronische slapeloosheid vandaag

Aanpak van chronische slapeloosheid vandaag

SLAAPCENTRUM Strikt genomen wordt de diagnose van slapeloosheid klinisch gesteld bij een patiënt die klaagt over slecht slapen met een weerslag tijdens de dag. Een systematisch slaaponderzoek is dan ook niet nodig, tenzij om onderliggende slaapstoornissen op te sporen. Meer uitleg van dr. Ann Van Gastel van het Slaapcentrum (UZA, Antwerpen).

Staat HPV-vaccinatie in België al op punt?

Staat HPV-vaccinatie in België al op punt?

Wereldwijd veroorzaakt het humaan papillomavirus (HPV) significante morbiditeit en mortaliteit. De komst van het 9-valent HPV-vaccin met een bredere bescherming nodigt uit tot een revisie van ons gezondheidsbeleid. Dokter Mireille Merckx (UZ Gent) maant aan tot terugbetaling voor zowel meisjes als jongens en pleit voor de vaccinatie bij kinderen na seksueel misbruik.

Aanpak overmatig vaginaal bloedverlies

Aanpak overmatig vaginaal bloedverlies

Hevig bloedverlies tijdens de menstruaties (menorragie) is een frequente aandoening waarvan de prevalentie met de leeftijd stijgt. Gelukkig zijn er heel wat effectieve behandelingen. Prof. Johan Verhaeghe (UZ/KU Leuven) geeft een kort overzicht.

Sikkelcelanemie: remissie dankzij gentherapie

Sikkelcelanemie: remissie dankzij gentherapie

Prof. Marina Cavazzana (Hôpital Necker-Enfants malades) wil het woord genezing niet in de mond nemen, maar haar behandeling biedt nieuwe hoop voor patiënten met sikkelcelanemie. Ze heeft een jongen van 13 jaar met een ernstige sikkelcelanemie, de frequentste genetische aandoening ter wereld, met succes behandeld met gentherapie.

Lysosomale stapelingsziekten: beloftevolle toekomst

Lysosomale stapelingsziekten: beloftevolle toekomst

Laat ik meteen met het goede nieuws beginnen: vanaf 1 april wordt migalastat, een orale behandeling voor de ziekte van Fabry, terugbetaald in eerste lijn. Deze kleine molecule werkt als een 'chaperone'. Hoe dat precies in elkaar zit, vertelt prof. François Eyskens van het Centrum voor Erfelijke Metabole Aandoeningen (CEMA) aan het UZA in Antwerpen. Dat en wat u nog meer over de lysosomale ziekten moet onthouden.

Studie: opmerkelijke toename darmkanker bij jongere volwassenen

Studie: opmerkelijke toename darmkanker bij jongere volwassenen

Maart is internationale darmkankermaand. De Europese Unie beveelt bevolkingsonderzoek naar darmkanker aan voor iedereen tussen 50 en 74 jaar. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat de prevalentie van darmkanker bij mensen jonger dan 55 is toegenomen.