Genetica centraal op GDA 2018

Genetica centraal op GDA 2018

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september staan de Geneeskundige Dagen Antwerpen in ...

Bloedonderzoek detecteert melanoom

Bloedonderzoek detecteert melanoom

Australische vorsers hebben aangekondigd dat ze een bloedonderzoek hebben ontwikkeld om een melanoom in een vroeg stadium te detecteren. Dat zou volgens de auteurs veel levens kunnen redden.

Impulscontrolestoornissen uitgelokt door parkinsonbehandeling

Impulscontrolestoornissen uitgelokt door parkinsonbehandeling

In een studie vertoonde bijna de helft van de parkinsonpatiënten die dopaminerge agonisten kregen, tijdens een follow-up van vijf jaar impulscontrolestoornissen. Die blijken frequenter te zijn dan wat algemeen wordt aangenomen, en hangen sterk af van de dosering en de duur van de behandeling. Ze zijn evenwel reversibel na stopzetting van de behandeling.

Eerste geboorte na baarmoederdonatie tussen tweeling

Eerste geboorte na baarmoederdonatie tussen tweeling

Een medische primeur, in het Sant'Orsolaziekenhuis in Bologna: er werd een baby geboren na baarmoedertransplantatie tussen tweelingzussen. De Zweed Mats Brännström (foto), een pionier inzake baarmoedertransplantatie, schrijft deze krachttoer op zijn naam.

Op weg naar een kunstmatige eierstok

Op weg naar een kunstmatige eierstok

Deense vorsers zijn erin geslaagd in het laboratorium functionele kunstovaria te creëren uitgaande van ovariële follikels. De uiteindelijke bedoeling is vrouwen die onvruchtbaar zijn geworden door een zware behandeling zoals chemotherapie of radiotherapie, toch de mogelijkheid te bieden kinderen te krijgen. Een belangrijke aanwinst dus.

Het ebolavirus zou langer dan twee jaar kunnen overleven in sperma

Het ebolavirus zou langer dan twee jaar kunnen overleven in sperma

Vorsers van de Universiteit van Pennsylvania hebben onlangs bevestigd dat het ebolavirus tweeëneenhalf jaar zou kunnen overleven in sperma. De sleutel tot het probleem? Eiwitfragmenten, seminale amyloïdfibrillen genoemd.

Cloves-syndroom: een kankermedicijn vermindert de symptomen

Cloves-syndroom: een kankermedicijn vermindert de symptomen

BYL719, een geneesmiddel dat wordt uitgetest bij kanker, blijkt doeltreffend te zijn bij patiënten met het Cloves-syndroom, een ernstige genetische ziekte die misvormingen veroorzaakt en die dicht aanleunt bij het 'Elephant Man'-syndroom.

Boordpersoneel loopt meer risico op kanker

Boordpersoneel loopt meer risico op kanker

Het boordpersoneel van Amerikaanse vliegmaatschappijen zou een hoger risico lopen op bepaalde kankers dan de algemene bevolking, en die hogere frequentie zou gerelateerd kunnen zijn aan het aantal jaren dat ze aan boord hebben gewerkt.

Mensen die vroeg opstaan, zouden minder depressief zijn

Mensen die vroeg opstaan, zouden minder depressief zijn

Het chronotype, d.w.z. het uur waarop je gaat slapen en opstaat, zou invloed hebben op de vatbaarheid voor stemmingsstoornissen. Vrouwen die vroeg gaan slapen en vroeg uit de veren zijn, zouden minder gemakkelijk depressief worden.