Vrouwen met cystitis: de kliniek primeert

Vrouwen met cystitis: de kliniek primeert

Een update in urineweginfecties hoor ik u denken, is dat wel nodig. Niets eenvoudigers dan een vrouw die zich met typische cystitisklachten ...

Een 3D-bioprinter in elk operatiekwartier?

Een 3D-bioprinter in elk operatiekwartier?

Toekomstmuziek? Jawel. Een utopie? Wellicht niet. 3D-bioprinters kunnen in de toekomst de gezondheidszorg veranderen door precisiereconstructieve ...

Rookstop: een echte uitdaging

Rookstop: een echte uitdaging

Alle ex-rokers zullen het toegeven: geen rookstop zonder ondersteuning. Prof. Pierre Bartsch (Universiteit van Luik) geeft een ...

Hypertensie: nog steeds een belangrijk én omvangrijk probleem

Hypertensie: nog steeds een belangrijk én omvangrijk probleem

Dat er momenteel in de behandeling van hypertensie geen grote veranderingen zijn, doet niets af van het feit dat hoge bloeddruk een essentieel probleem blijft en het verdient om nog eens onder de aandacht te worden gebracht. "Van veel mensen weten we niet dat ze hoge bloeddruk hebben en bij veel mensen van wie we het wel weten, slagen we er niet in de bloeddruk te controleren", begint prof. Thomas Vanassche (cardiologie, UZ Leuven).

Aids: het virus bij muizen elimineren met DNA-schaartjes

Aids: het virus bij muizen elimineren met DNA-schaartjes

Er bestaat nog geen behandeling om aids definitief te genezen. Amerikaanse vorsers zijn er evenwel in geslaagd om het virus bij muizen uit te schakelen met een techniek voor bewerking van het genoom, CRISPR-Cas9, een soort genetisch minischaartje, dat het DNA in stukken snijdt en het gebrekkige stuk vervangt door een nieuw.

Astma: de tijden veranderen

Astma: de tijden veranderen

Het wordt almaar duidelijker dat er verschillende biologische fenotypes van astma bestaan, wat uiteraard het idee van een en dezelfde behandeling voor alle astmalijders op de helling plaatst. Recente onderzoeken bij astmalijders die werden geselecteerd op grond van strikte laboratoriumcriteria, pleiten voor een behandeling op maat.

Denk tijdig aan malaria en malariaprofylaxe bij uw reizigers

Denk tijdig aan malaria en malariaprofylaxe bij uw reizigers

Malaria is nog steeds de dodelijkste tropische aandoening op Belgisch grondgebied. Deze sterfgevallen doen zich enerzijds voor omdat de patiënt zelf vindt dat zijn symptomen meer op griep gelijken dan op een ernstige aandoening, en hij dus niet raadpleegt, anderzijds omdat ook de huisarts niet aan de mogelijkheid van malaria denkt.

Naar een definitieve behandeling voor de ziekte van Parkinson?

Naar een definitieve behandeling voor de ziekte van Parkinson?

Het is nu 200 jaar geleden dat dr. James Parkinson zijn essay over 'the shaking palsy' publiceerde, een samengaan van verschillende symptomen dat later door dr. Charcot als de ziekte van Parkinson werd herbenoemd en zo tot onze ziektebeelden hoort. Hij keek toen al uit naar een definitieve behandeling van deze ziekte die hij als pijnlijk en dramatisch beschreef. Hoever staan we nu?

FOXO4-DRI elimineert ouder wordende cellen en gaat de effecten van veroudering tegen

FOXO4-DRI elimineert ouder wordende cellen en gaat de effecten van veroudering tegen

Groei van de pels, meer activiteit, verbetering van de lever- en de nierfunctie ... de Nederlandse vorsers van de Erasmus Universiteit in Nederland hadden niet verwacht dat FOXO4-DRI, een gewijzigde peptide, zo'n effect zou hebben. Ze hebben FOXO4-DRI eerst driemaal per week toegediend gedurende 10 maanden aan genetisch gewijzigde muizen die daardoor sneller ouder werden, en hebben hun experiment daarna overgedaan op muizen die een normaal verouderingsproces kenden.

Prothesen: een synthetische huid gevoed met zonne-energie

Prothesen: een synthetische huid gevoed met zonne-energie

De laatste vernieuwingen inzake kunsthuid en prothesen zijn almaar realistischer en functioneler en zouden zelfs de tastzin kunnen nabootsen. Maar die nieuwe mogelijkheden verbruiken veel energie. Vorsers van de Universiteit van Glasgow hebben daar misschien een oplossing voor gevonden. Tot nog toe heb je daar uitwendige batterijen voor nodig. De vorsers hebben echter een robotarm ontwikkeld die bekleed is met een kunsthuid die op zonne-energie werkt.