Medische fout brengt Leopold I op de troon

Medische fout brengt Leopold I op de troon

Henk Van Nieuwenhove - Onder Engelse gynaecologen is het verhaal wel bekend: het overlijden in 1817 van Charlotte van Wales in het kraambed was te wijten ...

Alleen Callas blijft bestaan

Alleen Callas blijft bestaan

Maria Callas staat bekend als een van de grootste en meest invloedrijke sopranen van de 20ste eeuw. In amper 15 jaar vestigde ...

Rodin naar het ziekenhuis

Rodin naar het ziekenhuis

Precies honderd jaar na zijn overlijden gaat Rodin naar het ziekenhuis. Gedurende twee maanden zullen kinderen van 5 tot 17 van ...

Een patchwork van culturen uit Indonesië

Een patchwork van culturen uit Indonesië

Meer dan 17.000 eilanden, verspreid over een afstand van 5.000 kilometer, 255 miljoen inwoners, 300 etnische groepen, meer dan 700 talen. Indonesië is een schatkamer voor antropologen, etnologen en kunstwetenschappers. Europalia focust dit jaar op het wonderlijke patchwork van culturen in de Indonesische archipel.

Magritte & Broodthaers: de vader en de zoon

Magritte & Broodthaers: de vader en de zoon

Ceci n'est pas une pipe! Na 45 jaar is het iconische werk van René Magritte weer in Brussel te bezichtigen. Dat éne schilderij symboliseert de hele filosofie achter het oeuvre van de Brusselse kunstenaar en zijn intellectuele bijdrage tot het surrealisme. Dat zijn werk tal van kunstenaars heeft geïnspireerd blijkt overvloedig uit deze tentoonstelling. In de eerste plaats in het oeuvre van Marcel Broodthaers, zijn artistieke zoon.

Thelonious Monk, geniaal buitenbeentje in de jazz

Thelonious Monk, geniaal buitenbeentje in de jazz

In 2017 wordt de 100ste verjaardag van de jazzmuziek gevierd. Bovendien zouden dit jaar enkele grondleggers van het genre honderd geworden zijn. Gespreid over verschillende kranten, staat Artsenkrant bij deze eeuwelingen stil. Na Ella Fitzgerald en Dizzy Gillespie, richten we ditmaal de schijnwerpers op Thelonious Monk (1917-1982).