Controle van urinaire, prostaatgebonden symptomen

Controle van urinaire, prostaatgebonden symptomen

Jean-Claude Lemaire - Gezien de levensverwachting steeds toeneemt, worden meer en meer mannen geconfronteerd met urinaire problemen gelinkt aan prostaathypertrofie. ...

PROSPER

PROSPER

Jean-Claude Lemaire - Deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-studie heeft aangetoond dat je de ontwikkeling van metastasen bij patiënten ...

PRECISION

PRECISION

Jean-Claude Lemaire - Een grote internationale studie toont aan dat je met een MRI van de prostaat meer agressieve kankers kunt detecteren (die dus ...

POUT, een formidabele aanwinst

POUT, een formidabele aanwinst

Jean-Claude Lemaire - Na het zien van deze video zal u zeker het enthousiasme van Morgan Rouprêt delen, die binnen de EAU verantwoordelijk is voor het ...

Niertrauma, stand van zaken en inlichtingen

Niertrauma, stand van zaken en inlichtingen

Jean-Claude Lemaire - Niertraumata zijn de frequentste urogenitale traumata en zijn goed voor ongeveer 10% van de abdominale traumata. De klinische ...

Wat met gleasonscore van 6?

Wat met gleasonscore van 6?

Jean-Claude Lemaire - Een gleasonscore van 7 betekent per definitie dat minstens een aantal cellen in het biopt een stadium 4 is, dus agressieve cellen. ...

Artificiële intelligentie aan het werk

Artificiële intelligentie aan het werk

Jean-Claude Lemaire - Een Chinese groep wetenschappers en clinici beweert een artificial intelligence learning ...

Neoadjuvant and Adjuvant Treatment in High-Risk Renal Cell Carcinoma

Neoadjuvant and Adjuvant Treatment in High-Risk Renal Cell Carcinoma

Jean-Claude Lemaire - Na een kritische analyse van de enige fase III-studie over het onderwerp, bovendien een monocentrische studie met één behandelingsgroep, stellen de auteurs dat er dringend nood is aan verder onderzoek naar het nut van een neoadjuvante behandeling. Dit jaar werden drie gerandomiseerde fase III-studies gepubliceerd of aangekondigd die de waarde van een adjuvante behandeling hebben geëvalueerd of nog evalueren. De gegevens van die studies blijken niet concordant. Vandaar dat een adjuvante behandeling niet wordt aanbevolen en ook niet wordt terugbetaald.

Recidief van seminoom stadium I: risicofactoren en adjuvante behandeling

Recidief van seminoom stadium I: risicofactoren en adjuvante behandeling

Jean-Claude Lemaire - Het risico op recidief van teelbalseminoom klinisch stadium I wordt gewoonlijk geraamd op grond van twee klinische parameters. Op basis daarvan wordt beslist om eventueel een adjuvante behandeling voor te schrijven. Is die werkwijze correct? Het antwoord vindt u in een systematisch literatuuroverzicht. U zal waarschijnlijk niet de enige zijn die schrikt van de resultaten.

Fijn stof en nierziekten

Fijn stof en nierziekten

Elk jaar zouden meer dan 10 miljoen gevallen van chronische nierinsufficiëntie rechtstreeks te wijten zijn aan vervuiling door fijn stof. Eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk als je weet welke ravage luchtvervuiling wereldwijd aanricht.

Koffie "op zijn Italiaans" zou beschermen tegen prostaatkanker

Koffie "op zijn Italiaans" zou beschermen tegen prostaatkanker

Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat matig koffiedrinken het risico op meerdere aandoeningen waaronder prostaatkanker zou kunnen verlagen. Aangezien het bewijsmateriaal onvoldoende werd geacht om definitieve conclusies te trekken over het beschermende effect van koffie, heeft een Italiaanse groep een studie uitgevoerd bij 6989 mannen uit de streek van Molise, die gedurende gemiddeld vier jaar werden gevolgd.

Interview met Prof. Dr. S. Joniau (KU Leuven)

Interview met Prof. Dr. S. Joniau (KU Leuven)

Pierre Dewaele - Op het congres van de EAU dit jaar werd een gevecht geleverd tussen voorstanders van robotgeassisteerde chirurgie en voorstanders van klassieke chirurgie. Die laatsten hebben het onderspit moeten delven en prof. Steven Joniau, een fervente voorstander van robotgeassisteerde chirurgie, legt uit waarom ... ook al is er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijsmateriaal. Hij verwijst ook naar de belangrijke vooruitgang van de beeldvorming inzake de diagnostiek en de behandeling van prostaatkanker.

Interview met Prof. Dr. B Tombal (Saint-Luc UCL)

Interview met Prof. Dr. B Tombal (Saint-Luc UCL)

Pierre Dewaele - De behandeling van prostaatkanker evolueert. Prof. Bertrand Tombal (Cliniques Universitaires Saint-Luc - UCL) komt terug op het belang van een totaalaanpak en het nut van chemotherapie.

Prof. De Ridder over de nieuwe terminologie bij LUTS

Prof. De Ridder over de nieuwe terminologie bij LUTS

Pierre Dewaele - Tijdens het EAU werd het belang van benigne prostaathyperplasie of beter LUTS (lower urinary tract symptoms) besproken tijdens verschillende sessies. Zo werd er gediscussieerd over het nut van een terminologieverandering. Prof. Dirk De Ridder (KU Leuven) legt uit hoe er beter rekening kan gehouden worden met het geheel van symptomen waar de patiënt last van heeft. Hij bespreekt ook hoe de zorg nog meer gepersonaliseerd kan worden.

Screening op prostaatkanker

Screening op prostaatkanker

Pierre Dewaele - Beter voorkomen dan genezen, maar dan moet je wel de risicopopulaties kennen. Bij prostaatkanker zijn er meerdere mogelijkheden, maar welke is de beste? Een twintigtal sprekers hebben daarover gediscussieerd en verslag uitgebracht van hun respectieve ervaring.