Roken beschadigt de nieren van de toekomstige baby

Roken beschadigt de nieren van de toekomstige baby

Roken tijdens de zwangerschap heeft tal van negatieve effecten op de gezondheid van de baby zoals intra-uteriene groeiachterstand, vroeggeboorte, aangeboren misvormingen, astma, plotselinge dood, pubertas praecox, infertiliteit en drugsverslaving. Daar komt nu nog een risico bij. De Universiteit van Kioto heeft immers aangetoond dat roken tijdens de zwangerschap negatieve invloed heeft op de nierfunctie van het kind tijdens de eerste 3 jaar na de geboorte. Dat was ook al aangetoond bij volwassenen.

Da Vinci-robot voor  vier ziekenhuizen

Da Vinci-robot voor vier ziekenhuizen

De gloednieuwe associatie van Limburgse ziekenhuizen kan een eerste wapenfeit noteren: de gezamenlijke aankoop van een Da Vinci-robot. Deze associatie is een van de grootste urologiediensten van Europa.

Nierstenen: een verbazingwekkende methode om stenen te elimineren

Nierstenen: een verbazingwekkende methode om stenen te elimineren

Gaan we patiënten met nierstenen in de toekomst een bezoek aan een pretpark of een kermis voorschrijven? Vreemd, zegt u, maar eigenlijk is het idee zo gek nog niet. Een groep urologen van de Universiteit van Michigan heeft inderdaad vastgesteld dat de schokken van een roetsjbaan een onverwacht effect hebben: ze helpen om verkalkte niersteentjes te laten afdalen.

Chronische nierinsufficiëntie kan diabetes veroorzaken

Chronische nierinsufficiëntie kan diabetes veroorzaken

Het was al bekend dat type 2-diabetes een risicofactor is voor chronische nierinsufficiëntie, maar het omgekeerde was nooit aangetoond. Dat is nu dus wel bewezen door een team van de universiteit van Montreal dat vertrok van de vaststelling dat de helft van de patiënten met chronische nierinsufficiëntie een abnormale glykemie vertoont.

Eerste robotgeassisteerde niertransplantatie bij obese patiënt in Europa

Eerste robotgeassisteerde niertransplantatie bij obese patiënt in Europa

Het CHU van Toulouse heeft onlangs van zich laten horen door in een maand tijd twee geslaagde robotgeassisteerde niertransplantaties uit te voeren bij obese patiënten. Die kwamen niet in aanmerking voor transplantatie wegens ernstige of morbide obesitas (body mass index of BMI hoger dan 35), omdat de chirurgische risico's als te hoog werden ingeschat. De eerste patiënt was 1,63 m lang en woog 105 kg, of een BMI van 37, en de tweede was 1,80 m lang en woog 130 kg, of een BMI van 40.

Veenbessen kunnen recidiverende cystitis voorkomen

Veenbessen kunnen recidiverende cystitis voorkomen

Er is al vaak onderzocht of veenbessen (cranberries) bacteriële infecties van de urinewegen bij de vrouw kunnen voorkomen, maar de resultaten spreken elkaar tegen. Onlangs was uit een meta-analyse (cochranereview) gebleken dat producten (capsules, sap, siroop, zachte capsules en tabletten) op basis van veenbessen geen effect hebben. Een nieuwe klinische studie pleit echter in het voordeel van het kleine rode besje.

Besneden mannen genieten evenveel

Besneden mannen genieten evenveel

Deze Canadese studies maakt brandhout van de misvattingen over een verwijdering van de voorhuid. Besnijdenis, een ingreep die wereldwijd toch bij meer dan 600 miljoen mannen wordt uitgevoerd, zou de gevoeligheid van de penis en het seksuele genot immers niet verminderen.

Kunnen stamcellen erectiestoornissen verhelpen?

Er is zopas een eerste stap gezet in de transplantatie van stamcellen in de penis als behandeling van erectiestoornissen bij mannen die een chirurgische ingreep voor prostaatkanker ondergaan hebben.

Ontwikkeling van kunstnier die urine kan uitscheiden

De vraag naar donornieren neemt over de hele wereld toe, en vooral in de westerse landen, waar hypertensie en type 2-diabetes in opmars zijn en bijdragen tot de toename van nieraandoeningen. Helaas zijn er te weinig donoren voor het aantal patiënten dat op de wachtlijst staat voor een niertransplantatie om hun nierinsufficiëntie te verhelpen.

Syndroom van Lynch en urologische kanker

Een groep Texaanse vorsers nam het syndroom van Lynch, een oorzaak van urologische kankers, onder de loep. Het syndroom van Lynch is weinig bekend en de screening schiet sterk te kort in termen van geschikte test en screeningfrequentie. De urologen zouden beter moeten worden geïnformeerd en ze stellen daarom richtlijnen voor.

Vervolg van het debat over uro-oncologie

In de vorige nieuwsbrief verstuurden wij de drie eerste hoofdstukken van het debat dat georganiseerd werd door Belgian Oncology News, in samenwerking met de Belgian Academy for Specialized Medicine (BeASM), tijdens het EAU-congres in Madrid. Hieronder vindt U het vervolg van dit uitzonderlijk rondetafelgesprek tussen professoren Bertrand Tombal (UCL, Brussel), Steven Joniau (UZ Gasthuisberg, Leuven) en Alexandre Zlotta (Mount Sinai Hospital, Universiteit van Toronto, Canada).

Uro-oncologie debat in Madrid

Tijdens het EAU-congres in Madrid bracht Belgian Oncology News - in samenwerking met de Belgian Academy for Specialized Medicine (BeASM) - een aantal van de beste Belgische experts bij elkaar voor een boeiende ronde tafel. Hun faam zet België wereldwijd op de kaart als referentie in uro-oncologie. In dit debat tussen de drie protagonisten, de professoren Bertrand Tombal (UCL, Brussel), Steven Joniau (UZ Gasthuisberg, Leuven) en Alexandre Zlotta (Mount Sinai Hospital, Universiteit van Toronto, Canada) werden de verschillende 'hot topics' uit dit specialisme aangekaart.

Nivolumab bij nierkanker

Dr. Tony Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, VS) heeft in Chicago (ASCO) een zeer interessante studie gepresenteerd die de resultaten bevestigt die met nivolumab werden behaald bij de behandeling van een gemetastaseerde heldercellige nierkanker. Nivolumab is een PD-1-antagonist die efficiënt is bij patiënten met een PD-L1-positieve tumor, maar ook bij patiënten met een tumor zonder overexpressie van dat ligand. Er zijn heel wat reacties gekomen op die studie. Een analyse van genetische handtekeningen was overigens een van de belangrijkste doelstellingen van de studie.

ASCO 2015: ASPEN scheert hoge toppen

De presentatie van de definitieve resultaten van een studie is altijd een belangrijk moment. Andrew Armstrong (Durham, NC, VS) presenteerde op het ASCO 2015, dat net is afgelopen, de eindresultaten van de ASPEN-studie die werd uitgevoerd bij patiënten met een gemetastaseerde, niet-heldercellige nierkanker (NC-RCC).

Bevestiging van pembrolizumab bij gevorderde urotheliale kanker

Pembrolizumab is doeltreffend en vertoont een goed veiligheidsprofiel bij patiënten met een gevorderde urotheliale kanker. Pembrolizumab blijkt alleen te werken bij tumoren met een overexpressie van PD-L1. Dat blijkt uit de finale analyse van de patiënten met een urotheliale kanker in de KEYNOTE-015-studie die onlangs op het congres van de ASCO werd gepresenteerd. De studie geeft ook interessante informatie over de wijze van bepaling van PD-L1 en de genetische handtekeningen die de respons op de behandeling zouden kunnen voorspellen.

Live vanuit Chicago: prof. Tombal over uro-oncologie

Prof. Bertrand Tombal (universitair ziekenhuis Saint-Luc, UCL) bespreekt enkele van de belangrijkste gegevens voorgesteld op de ASCO 2015 met betrekking tot de blaas en de nieren. Vooral de resultaten bekomen dank zij een immunotherapie met zogenaamde 'checkpoint inhibitors' trokken de aandacht.

Overactieve blaas en incontinentie : Efficiëntie van de combinatie mirabegron/solifenacine bij refractaire patiënten

Een studie die in de vorm van 'Late Breaking Abstract' werd gepresenteerd op het congres van de AUA, heeft aangetoond aan dat een combinatie van mirabegron, een agonist van β3-adrenerge receptoren, en solifenacine, een anticholinergicum, efficiënter was dan solifenacine alleen bij incontinente patiënten met een overactieve blaas die onvoldoende hadden gereageerd op solifenacine 5 mg.

Een behandeling gericht tegen botmetastasen plus abirateron, een bewezen synergie

Een post-hocanalyse van de COUGAR-studie (COU-AA-302) leert dat een combinatie van abirateron, prednison en een behandeling gericht tegen botmetastasen, veilig is en goed wordt verdragen bij mannen met een castratieresistente, gemetastaseerde prostaatkanker die nog geen chemotherapie hebben gekregen. Een dergelijke combinatietherapie verhoogt de gunstige klinische effecten die worden behaald met abirateron en prednison.