Toekomst van contraceptie

Toekomst van contraceptie

Jean-Claude Lemaire - In het licht van de laatste wetenschappelijke gegevens, recente fundamentele onderzoeken en lopende klinische studies geeft Kristina ...

Welk levonorgestrel-IUD voor welke patiënte?

Welk levonorgestrel-IUD voor welke patiënte?

Jean-Claude Lemaire - Tijdens de 'meet the expert'-sessie over de keuze van het levonorgestrel-IUD naargelang van de klinische situatie werd ingegaan ...

Stemmingsschommelingen en contraceptieve pil

Stemmingsschommelingen en contraceptieve pil

Jean-Claude Lemaire - In een sessie over recente studies ging Gabriele Merki in op twee recente publicaties uitgaande van een Deens register. Die studies ...

Informatie over contraceptie, dat kan beter

Informatie over contraceptie, dat kan beter

Jean-Claude Lemaire - In deze video geeft Johannes Bitzer uitleg en commentaar bij een recente steekproef die werd uitgevoerd bij vrouwen en hun artsen. ...

Hormonale contraceptie en vrouwelijke seksualiteit

Hormonale contraceptie en vrouwelijke seksualiteit

Jean-Claude Lemaire - Vrouwen maken zich zorgen over de eventuele negatieve invloed van hormonale contraceptie op hun seksualiteit. Een dankbaar onderwerp ...

Contraceptie bij vrouwen met een hartziekte

Contraceptie bij vrouwen met een hartziekte

Jean-Claude Lemaire - Een zwangerschap gaat gepaard met hemodynamische, hemostatische en metabole veranderingen, die het cardiovasculaire risico verhogen. ...

Contraceptie na een abortus

Contraceptie na een abortus

Jean-Claude Lemaire - Oskar Heikinheimo (Helsinki, Finland) heeft een pleidooi gehouden voor onmiddellijke intra-uteriene contraceptie (CONSES 09-2). ...

Seksuele opvoeding: een primordiale rol voor de school

Seksuele opvoeding: een primordiale rol voor de school

Jean-Claude Lemaire - Ouders en de school moeten hun krachten bundelen voor een doeltreffende communicatie over seksualiteit met kinderen en adolescenten. Dat is zeker geen gemakkelijke opdracht, maar die populatie is vragende partij. De resultaten beantwoorden meestal aan de verwachtingen.

INAS-SCORE-studie

INAS-SCORE-studie

Jean-Claude Lemaire - De International Active Surveillance Study - Safety of Contraceptives: Role of Estrogens (INAS-SCORE) is een groot, prospectief, gecontroleerd, niet-interventioneel cohortonderzoek dat de vrouwen actief op lange termijn heeft gevolgd. In Budapest werden de definitieve resultaten gepresenteerd van de studie, die werd uitgevoerd op verzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).

Intra-uteriene contraceptie, als de terugtrekdraadjes verdwijnen

Intra-uteriene contraceptie, als de terugtrekdraadjes verdwijnen

Jean-Claude Lemaire - Het gebeurt vrij vaak dat je de draadjes niet meer ziet bij een speculumonderzoek na plaatsing van een spiraaltje (IUD) voor contraceptieve doeleinden. Werd het spiraaltje dan niet onopgemerkt uitgestoten?

Controle van urinaire, prostaatgebonden symptomen

Controle van urinaire, prostaatgebonden symptomen

Jean-Claude Lemaire - Gezien de levensverwachting steeds toeneemt, worden meer en meer mannen geconfronteerd met urinaire problemen gelinkt aan prostaathypertrofie. Het is dus belangrijk deze patiënten goed te ondervragen om een behandeling voor te kunnen stellen die is aangepast aan hun symptomen en de beste risico/batenverhouding biedt. De raad van prof. Frank Van der Aa (UZ Leuven).

Robotgeassisteerde niertransplantatie : België in de prijzen

Robotgeassisteerde niertransplantatie : België in de prijzen

Jean-Claude Lemaire - Prof. Karel Decaestecker (UZ Gent) geeft een gedetailleerd overzicht van de verworvenheden en toekomstige mogelijkheden van robotgeassisteerde niertransplantatie (levende donor) na twee jaar praktische toepassing op Europees niveau. De studie die in Kopenhagen werd voorgesteld, werd beloond met de René Küss Award 2018. Deze prijs die een origineel onderzoek naar transplantatie in de kijker zet, is een eerbetoon aan deze Franse pionier van de niertransplantatie.

PROSPER

PROSPER

Jean-Claude Lemaire - Deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-studie heeft aangetoond dat je de ontwikkeling van metastasen bij patiënten met een lokale, castratieresistente prostaatkanker kunt tegengaan door toediening van een androgeenreceptorantagonist van een nieuwe generatie.

PRECISION

PRECISION

Jean-Claude Lemaire - Een grote internationale studie toont aan dat je met een MRI van de prostaat meer agressieve kankers kunt detecteren (die dus moeten worden behandeld) en dan je dan minder kankers zult detecteren (die allicht niet zullen evolueren) dan met standaardbiopsies. Zo kan je beter de patiënten selecteren bij wie een invasieve prostaatbiopsie geïndiceerd is en kan je het totale aantal biopsies met ongeveer een kwart verlagen.