Behandeling COPD aanpassen bij virale infectie?

Behandeling COPD aanpassen bij virale infectie?

Zal een intensievere combinatietherapie van inhalatiesteroïden (ICS) en langwerkende bèta 2-mimetica (LABA) bij de eerste symptomen van een infectie van de hoge luchtwegen bij een COPD-patiënt exacerbaties bevorderen of verhinderen ?

Betere diagnose van lymfeklieraantasting bij NSCLC

Betere diagnose van lymfeklieraantasting bij NSCLC

Met endo-echografie slaagt men er niet in om met voldoende zekerheid N2-aantasting bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) te detecteren (sensitiviteit van 38%), terwijl een vierde van de patiënten met cN1-aantasting, op basis van PET-CT, occulte mediastinale lymfeklieraantasting heeft (N2). Doet preoperatieve mediastinale stadiëring met videogeassisteerde mediastinoscopie (VAM) of VAM met lymfadenectomie (VAMLA) het beter?

Kinderen met muco: slaap gelinkt aan levenskwaliteit

Kinderen met muco: slaap gelinkt aan levenskwaliteit

Is er een ander verband tussen slaapkwaliteit, stemming (humeur) en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (HRQoL) bij kinderen met mucoviscidose dan bij controlekinderen?

Acute ademnood en alcohol

Acute ademnood en alcohol

Aan de hand van een systematische review en meta-analyse willen de auteurs een verband leggen tussen alcoholconsumptie en het risico op ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) bij volwassenen.

Snelle diagnose van acute dyspnee: wat helpt?

Snelle diagnose van acute dyspnee: wat helpt?

Bij volwassenen met een episode van acute dyspnee (nieuw of plotse verergering) is een snelle en correcte diagnose nodig. Om uit te zoeken welke tekens en symptomen kunnen helpen bij het stellen van deze diagnose, voerden de auteurs een diagnostische systematische review uit.

Screening voor mesothelioom met ademanalyse

Screening voor mesothelioom met ademanalyse

Maligne pleuraal mesothelioom wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door asbestblootstelling en heeft een slechte prognose. De adem bevat vluchtige organische stoffen en zou kunnen worden gebruikt als screeningsinstrument voor vroege opsporing. De accuraatheid van de methode wordt hier getest.

Respiratoire revalidatie voor astma kan je zelf leren

Respiratoire revalidatie voor astma kan je zelf leren

Respiratoire revalidatie kan de levenskwaliteit voor astmapatiënten verbeteren. Om het tekort aan gespecialiseerde kinesitherapeuten enerzijds en het niet behoren van deze revalidatie tot standaardzorg op te vangen, hebben de onderzoekers een zelfgestuurde interventie uitgetest.

Kinderen met mucoviscidose: gehoor testen

Kinderen met mucoviscidose: gehoor testen

De auteurs voerden een grootschalige retrospectieve analyse uit van de audiogrammen van de kinderen met mucoviscidose die in het Children's Hospital of Philadelphia werden opgevolgd. Daarbij probeerden ze het gehoorverlies te evalueren.

Naar een meer evenwichtige accreditering

Naar een meer evenwichtige accreditering

Een hervorming van de accreditering staat al een tijdje op de agenda van de Nationale Commissie. Geleidelijk aan wil men een nieuw systeem op de rails krijgen. Het nieuwe tweejaarlijkse akkoord artsen-ziekenfondsen zet de krijtlijnen uit.

Depressie in engere zin: ketamine werkt lang

Depressie in engere zin: ketamine werkt lang

Een studie van de Columbia University verruimt de mogelijke indicaties voor ketamine. De studie toont aan dat ketamine zelfmoordgedachten bij patiënten met een depressie in engere zin sneller en beter tegengaat dan een sedativum.1 reacties

Gentherapie gaat er nu met rasse schreden op vooruit

Gentherapie gaat er nu met rasse schreden op vooruit

Na twintig jaar dierexperimenteel onderzoek worden nu almaar meer klinische studies opgestart met gentherapie. Gentherapie lijkt de verwachtingen in te lossen. Onlangs werden successen geboekt in de hematologie en bij de ziekte van Huntington.

Verbod op tabak: Kom op tegen Kanker onderzoekt mogelijkheden

Verbod op tabak: Kom op tegen Kanker onderzoekt mogelijkheden

Is een wettelijk verbod op tabak mogelijk in België? Over die vraag buigen zich momenteel enkele juristen van Kom op tegen Kanker (KOTK). Ze nemen daarmee een voorbeeld aan Nederland.

Maand uitstel voor datacollectie

Maand uitstel voor datacollectie

Huisartsen kunnen nog tot eind januari de gegevens over hun zorgtrajectpatiënten doorgeven aan healthdata.be (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid). Het Riziv meldde op 18 december jl. dat de 'datacollectie' een maand werd verlengd. Maar dat kwam wellicht voor nogal wat huisartsen te laat - zoals blijkt uit een verhaal dat de redactie ontving.

'Ongelofelijk dat dit anno 2017 kan gebeuren in Europa'

'Ongelofelijk dat dit anno 2017 kan gebeuren in Europa'

"Als Rajoy ook maar een beetje intelligent was, had hij het referendum op een normale manier laten doorgaan. Wat het resultaat zou zijn, was op voorhand bekend. Achteraf had er gepraat kunnen worden."

Aortastenose, hypertensie en bètablokkers

Aortastenose, hypertensie en bètablokkers

Patiënten met een aortastenose (AS) hebben vrij vaak hypertensie. Die patiënten worden zelden behandeld met een bètablokker omdat artsen bang zijn dat de linkerventrikelfunctie dan zou verminderen. Tot zover de theorie, maar hoe zit dat in de praktijk?

Spiersymptomen en statines, behandeling in het echte leven?

Spiersymptomen en statines, behandeling in het echte leven?

10-30% van de patiënten die statines innemen, krijgt bijwerkingen op de spieren. Die zijn een belangrijke oorzaak van slechte therapietrouw, min of meer lange stopzetting van de behandeling of overschakeling op een ander geneesmiddel.

Vitamine K-antagonisten of NOAC's: nieuwe gegevens

Vitamine K-antagonisten of NOAC's: nieuwe gegevens

Tal van studies hebben de voordelen van direct werkende anticoagulerende middelen (NOAC's) ten opzichte van vitamine K-antagonisten (VKA) in allerhande klinische situaties onderzocht. Zo ook deze studie.

Patiënten voldoende ingelicht over hypoglykemie?

Patiënten voldoende ingelicht over hypoglykemie?

Hypoglykemie is een frequente en mogelijk ernstige complicatie. Weten type 2-diabetespatiënten voldoende wat de risico's zijn en wat ze moeten doen bij een hypo? Een steekproef bij 241 patiënten leert dat een kwart helemaal niet op de hoogte is van de problematiek. 28% verklaart dat ze wegens het risico op hypoglykemie bepaalde activiteiten mijden.