Fibromyalgie: medicinale cannabis zou helpen

Fibromyalgie: medicinale cannabis zou helpen

Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom. Een onderzoek uitgevoerd bij een klein aantal patiënten met fibromyalgie in Israël bevestigt dat medicinale cannabis gunstige invloed heeft en weinig bijwerkingen veroorzaakt.

Longartsen volgen doorgaans officiële tarieven

Longartsen volgen doorgaans officiële tarieven

Van de 598 pneumologen die bij het Riziv bekend staan als actief, traden er 554 toe tot het akkoord. Dat is 92,64% - dat ligt ruim boven het gemiddelde voor alle specialisten samen.

Patiënten begrijpen voorschrift niet altijd

Patiënten begrijpen voorschrift niet altijd

Patiënten met astma en copd wijken nogal eens - bewust - af van het voorschrift van de arts. Maar deze patiënten geven ook aan dat ze behoefte hebben aan meer ondersteuning. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse onderzoeksinstituut Nivel.

Bronchiolitis: toch zuurstof met hoge flow toedienen

Bronchiolitis: toch zuurstof met hoge flow toedienen

Bronchiolitis bij jonge kinderen wordt steeds vaker behandeld met zuurstoftoediening met hoge nasale flow via een neusbril, ook buiten de ICU. Alleen zijn er over de doeltreffendheid geen kwalitatief hoogstaande bewijzen. Nu dus wel...

Astma: hogere dosis ICS om exacerbatie af te wenden?

Astma: hogere dosis ICS om exacerbatie af te wenden?

Vandaag is zelfmanagement in verschillende ziekten aan de orde. Bij volwassenen en adolescenten met astma werd een verviervoudiging van de dosis inhalatiesteroïden (ICS) door de patiënt bij de eerste tekens van een beginnende exacerbatie op doeltreffendheid onderzocht.

Eenvoudige en sensitieve screening voor CTEPH

Eenvoudige en sensitieve screening voor CTEPH

Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) is een ernstige complicatie na een acute longembolie. Over de incidentie bestaat nog discussie maar die kan bepalend zijn voor de vraag of actieve screening naar CTEPH moet worden aanbevolen.

Paracetamol: opgelet met overdosering in griepseizoen

Paracetamol: opgelet met overdosering in griepseizoen

Varieert de paracetamolconsumptie met de seizoenen? Nemen onze patiënten in het griepseizoen vaker een overdosis paracetamol in, er rekening mee houdend dat 4 g/dag als veilig voor de lever wordt beschouwd?

Multidisciplinair overleg vereist bij interstitiële longziekten

Multidisciplinair overleg vereist bij interstitiële longziekten

In welke mate draagt een multidisciplinaire discussie (MDD) bij tot de definitieve diagnose van de interstitiële longziekte (ILD) bij patiënten bij wie de ILD al vooraf werd gediagnosticeerd (preMDD) of die geen diagnose gekregen hadden?

Welke therapeutische opties bij agressieve longkankers?

Welke therapeutische opties bij agressieve longkankers?

Patiënten met gevorderd of metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) vertonen vaak progressie na eerstelijnstherapie. Wanneer deze progressie snel na het instellen van de behandeling optreedt, heeft men met een agressieve kanker te maken en is de prognose met een tweedelijnsbehandeling vaak slecht.

Prevalentie van longembolie bij syncope

Prevalentie van longembolie bij syncope

Over de prevalentie van longembolie bij patiënten die na een syncope op spoed terechtkomen voor een evaluatie bestaan tegenstrijdige cijfers. Deze auteurs gebruikten de longitudinale administratieve gegevens van vijf databases uit vier verschillende landen (Canada, Denemarken, Italië en de VS) voor een retrospectieve, observationele studie.

Preventie van exacerbaties bij COPD doet langer leven

Preventie van exacerbaties bij COPD doet langer leven

Leven COPD-patiënten even lang als de algemene bevolking? Een probleem bij het beantwoorden van die vraag is de definitie van een klinisch significante COPD. De Nederlandse auteurs van deze studie gebruiken voor de definitie een klinische exacerbatie, een bepalend element in het verloop van COPD.

CVA: 22 nieuwe genetische risicofactoren ontdekt

CVA: 22 nieuwe genetische risicofactoren ontdekt

Een nieuw grootschalig genetisch onderzoek heeft 22 nieuwe risicoloci voor cerebrovasculair accident (CVA) ontdekt. Dat zou ons op het spoor kunnen zetten van een nieuwe behandeling voor CVA en dementie.

Aanpassing regels zorgtrajecten

Aanpassing regels zorgtrajecten

Vanaf 1 mei veranderen er enkele regels voor uw zorgtrajectpatiënten. Die verbieden dat de diabetoloog die een ZT-contract met de patiënt heeft, daarvoor nog een honorarium krijgt wanneer de patiënt overstapt naar de diabetesovereenkomst.

Te veel tv-kijken verhoogt het risico op veneuze trombose

Te veel tv-kijken verhoogt het risico op veneuze trombose

Mensen die veel tv-kijken, lopen een hoger risico op veneuze trombose doordat lang zitten in sommige gevallen de bloedsomloop in de onderbenen en de voeten kan belemmeren. En volgens de auteurs van de studie zou je dat niet ongedaan maken met lichaamsbeweging.

Kwart cardiologen past eigen tarieven toe

Kwart cardiologen past eigen tarieven toe

Bijna een kwart van de cardiologen wijst het akkoord artsen-ziekenfondsen af. Dat blijkt uit de cijfers die het Riziv onlangs bekendmaakte. Het percentage cardiologen dat het akkoord 2018-2019 verwerpt, is iets meer dan het gemiddelde aantal specialisten.

ODYSSEY OUTCOMES: PCSK9-remmers verlagen cardiovasculair risico

ODYSSEY OUTCOMES: PCSK9-remmers verlagen cardiovasculair risico

Een zwaluw maakt de lente niet. Daarom werd reikhalzend uitgekeken naar een bevestiging van de klinische resultaten die met evolocumab werden behaald in de FOURIER-studie. Dat is nu gebeurd met alirocumab, een volledig gehumaniseerde monoklonale antistof tegen PCSK9.

TREAT: ticagrelor of clopidogrel

TREAT: ticagrelor of clopidogrel

De TREAT-studie is een multicentrische, internationale, gerandomiseerde, niet-blinde studie die ticagrelor heeft vergeleken met clopidogrel (in beide gevallen de klassieke oplaaddoses en onderhoudstherapie) bij 3.799 patiënten van gemiddeld 59 jaar (77% mannen).

SECURE PCI: hoge oplaaddosis statine bij angioplastiek?

SECURE PCI: hoge oplaaddosis statine bij angioplastiek?

Kan je de klassieke ernstige schadelijke accidenten verminderen en dus de prognose verbeteren door toediening van een hoge oplaaddosis van een statine voor de angioplastiek?