Epilepsie zou het zelfmoordrisico verhogen

Epilepsie zou het zelfmoordrisico verhogen

Luc Ruidant - Bevestiging van wat wetenschappelijke studies al vele jaren hadden laten doorschijnen: mensen met epilepsie leggen vaker zelfmoordgedrag ...

Slaaptekort onderhoudt sombere gedachten

Slaaptekort onderhoudt sombere gedachten

Minder dan 8 uur per nacht slapen correleert met herhaalde intrusieve gedachten zoals bij angst en depressie. Die vaststelling ...

Migrainechirurgie

Migrainechirurgie

De chirurgische behandeling van migraine zou niet alleen de frequentie en de intensiteit ...

Een chip om de ziekte van Huntington te onderzoeken en te begrijpen

Een chip om de ziekte van Huntington te onderzoeken en te begrijpen

Franse vorsers hebben op een elektronische chip het afwijkende neuronale circuit van patiënten met de ziekte van Huntington gereconstitueerd. Zo hebben ze het mechanisme dat ten grondslag ligt aan die genetisch bepaalde aandoening, kunnen ontrafelen. We weten nu dat de cortex een fundamentele rol speelt bij de pathogenese van de ziekte van Huntington. Dat kan ons misschien op het spoor zetten van een gerichte behandeling.

Het LRRK2-gen is geassocieerd met de ziekte van Crohn en de ziekte van Parkinson

Het LRRK2-gen is geassocieerd met de ziekte van Crohn en de ziekte van Parkinson

Vorsers hebben een gen ontdekt dat het risico op ontwikkeling van de ziekte van Crohn verhoogt (risicovariant) of verlaagt (beschermende variant). Het is een multifunctioneel gen, dat gelinkt is aan autofagie en dat ook zou meespelen bij de ziekte van Parkinson. Dat biedt misschien uitzicht op een behandeling voor die twee aandoeningen.

Ontdekking van een gen dat predisponeert tot ruptuur van een aneurysma

Ontdekking van een gen dat predisponeert tot ruptuur van een aneurysma

Franse vorsers hebben een gen ontdekt dat meespeelt bij de pathogenese van hersenaneurysmata. Die ontdekking is belangrijk. Ze zou ons op het spoor kunnen zetten van een gewone bloedtest om tijdig een aneurysma op te sporen en zo een ruptuur ervan te voorkomen.

Depressie in engere zin: ketamine werkt lang

Depressie in engere zin: ketamine werkt lang

Een studie van de Columbia University verruimt de mogelijke indicaties voor ketamine. De studie toont aan dat ketamine zelfmoordgedachten bij patiënten met een depressie in engere zin sneller en beter tegengaat dan een sedativum.

Gentherapie gaat er nu met rasse schreden op vooruit

Gentherapie gaat er nu met rasse schreden op vooruit

Na twintig jaar dierexperimenteel onderzoek worden nu almaar meer klinische studies opgestart met gentherapie. Gentherapie lijkt de verwachtingen in te lossen. Onlangs werden successen geboekt in de hematologie en bij de ziekte van Huntington.

Schizofrenie: de virtuele avatar, een nieuw therapeutisch spoor

Schizofrenie: de virtuele avatar, een nieuw therapeutisch spoor

25% van de schizofrene patiënten blijft dreigende en beledigende stemmen horen ondanks een behandeling met antipsychotica. Britse vorsers hebben een behandeling ontwikkeld die een personage in de vorm van een avatar associeert met "stemmen". De patiënt moet dan leren die avatar te trotseren en te domineren. De eerste resultaten zien er alvast goed uit.