Te veel op sociale netwerken zitten verhoogt het gevoel van eenzaamheid

Te veel op sociale netwerken zitten verhoogt het gevoel van eenzaamheid

Sociale netwerken en gevoel van eenzaamheid, welke van die twee factoren verklaart de andere? Is het omdat mensen zich eenzaam voelen dat ze proberen die affectieve leegte op te vullen via virtuele gemeenschapsplatformen? Of leidt frequent gebruik van sociale media ertoe dat de mensen van elkaar vervreemd geraken, waardoor ze de indruk krijgen dat buiten de reële wereld vallen? Of gaan beide fenomenen samen?

Multipele sclerose: een nieuwe weg om myeline te regenereren

Multipele sclerose: een nieuwe weg om myeline te regenereren

Waarom regenereert de myeline beter en worden de letsels volledig hersteld bij sommige patiënten met multipele sclerose (MS), terwijl de letsels bij andere patiënten nooit meer verdwijnen? Loopt het herstelproces, dat door het immuunsysteem wordt geregeld, spaak? Waarin verschillende de cellulaire en moleculaire mechanismen tussen die patiënten? Waarom evolueert de ziekte bij sommige patiënten trager dan bij andere?

Antidepressiva off-label = gevaarlijk

Antidepressiva off-label = gevaarlijk

Antidepressiva voorschrijven in indicaties die niet officieel erkend zijn, is niet zonder risico en al zeker niet als het niet gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen.

Teamzorg beter bij bejaarden met depressie

Teamzorg beter bij bejaarden met depressie

Is zorg in samenwerkingsverband beter dan individuele zorg? Misschien een wat vreemde vraag. Nochtans beschikken we over weinig, echt gevalideerde wetenschappelijke bewijzen.

Studiedag suïcidepreventie

Studiedag suïcidepreventie

Vergeet op 30 maart de studiedag suïcidepreventie - Omgaan met suïciderisico - niet. Op die dag lanceert de Vlesp een nieuwe richtlijn, samen met bijhorende e-learningmodule.

Participatie artsen aan netwerkbestuur

Participatie artsen aan netwerkbestuur

Een conceptnota van het kabinet van minister De Block bespreekt het bestuur van de 'locoregionale ziekenhuisnetwerken'. Het belicht de manier waarop de ziekenhuisartsen betrokken worden in het bepalen van de strategie, de 'taakafspraken', de keuzes voor investeringen,...

Bedacht zijn op perinatale depressie bij de vader

Bedacht zijn op perinatale depressie bij de vader

Postpartale depressie bij vrouwen is een bekend fenomeen. Maar volgens sommige studies zou ook 9% van de toekomstige vaders een perinatale depressie vertonen.

Het oog van de neuroloog

Het oog van de neuroloog

Een schilderij houdt soms verrassingen in. Een Franse neuroloog beschrijft een teken van Babinski, dat nog niet was ontdekt, op een retabel uit de 15de eeuw.

Om creatief te zijn, moet je vooral een goed neuronaal netwerk hebben

Om creatief te zijn, moet je vooral een goed neuronaal netwerk hebben

Vorsers van de Duke University, North Carolina, en de Universiteit van Padua, Italië, zouden ontdekt hebben waarom sommige mensen creatiever zijn dan andere. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zou hun genie niet te maken hebben met een intenser gebruik van de rechter- of de linkerhersenhemisfeer, maar met de connectie tussen de twee hemisferen, met andere woorden, hun genie zou afhangen van de kwaliteit van het neuronale netwerk (1). Bij eerder onderzoek van de hersenen van Einstein is vastgesteld dat de twee hersenhemisferen bijzonder goed met elkaar verbonden waren (2).

Ook vaders kunnen de babyblues krijgen

Ook vaders kunnen de babyblues krijgen

De babyblues of postpartale depressie komt vaker voor bij vrouwen, maar volgens een onderzoek, dat werd geleid door dr. Lisa Underwood van de Universiteit van Auckland, kunnen ook mannen worden getroffen door de babyblues.

Usher-syndroom: dove muizen kunnen weer horen dankzij gentherapie

Usher-syndroom: dove muizen kunnen weer horen dankzij gentherapie

De strijd tegen doofheid gaat erop vooruit. Dankzij een vernieuwende gentherapie, volgens de Amerikaanse vorsers een belangrijke doorbraak, zijn ze erin geslaagd om het gehoor van muizen met een Usher-syndroom nagenoeg te herstellen.

Vier patiënten met een locked-insyndroom zijn erin geslaagd om te communiceren

Vier patiënten met een locked-insyndroom zijn erin geslaagd om te communiceren

Prof. Niels Birbaumer van het Wyss Center for Bio and Neuroengineering van Genève was er tot voor kort van overtuigd dat patiënten met een volledig locked-insyndroom niet konden communiceren. Maar deze proef zet zijn theorie volledig op de helling, wat hij grif toegeeft.

Misofonie: een echte afwijking met een specifiek substraat in de hersenen

Misofonie: een echte afwijking met een specifiek substraat in de hersenen

Voor sommige mensen is het horen van banale geluiden zoals de geluiden die andere mensen maken als ze eten, drinken, kauwen of ademen, een echte marteling, waarop ze buitensporig reageren, soms met een woede-uitval die ze niet kunnen onderdrukken. Die aandoening is bekend sinds de jaren 2000.