De ziekte van Parkinson en telegeneeskunde

De ziekte van Parkinson en telegeneeskunde

Het belang van nieuwe informatie- en communicatietechnieken staat buiten kijf, ook in de medische wereld. Er bestaan tal van apps ...

Kan hypnose de visuele perceptie blokkeren?

Kan hypnose de visuele perceptie blokkeren?

De effecten van hypnose worden al tientallen jaren onderzocht. Hypnose heeft voor de mensen altijd wat magisch gehad, maar heeft ...

Slecht slapen voorspelt alzheimer

Slecht slapen voorspelt alzheimer

Almaar meer onderzoeken wijzen op een verband tussen slaapstoornissen en alzheimerdementie. Volgens twee studies is dat verband ...

Luxemburgers leggen het placebo-effect uit

Luxemburgers leggen het placebo-effect uit

Het gebeurt maar zelden, en dat is dan ook een mooie gelegenheid om het wetenschappelijke onderzoek van onze buren in de schijnwerpers ...

Therapietrouw bij schizofrenie

Therapietrouw bij schizofrenie

Een Deense auteur heeft een meta-analyse uitgevoerd van de studies die de therapietrouw ...

Slapeloosheid veroorzaakt mentale problemen

Slapeloosheid veroorzaakt mentale problemen

OASIS is het letterwoord van een studie die de effecten van een betere slaap op de geestelijke gezondheid evalueert. De vorsers hebben zich geconcentreerd op jongeren.

Dansen om lichamelijk en geestelijk jong te blijven

Dansen om lichamelijk en geestelijk jong te blijven

Net zoals lichaamsbeweging gebaseerd op uithoudingsvermogen en souplesse werkt dansen in op de hippocampus en gaat dansen de achteruitgang van de lichamelijke en geestelijke vermogens bij het verouderen tegen. Maar dansen heeft een nog sterker antiverouderingseffect en verbetert ook het evenwicht.

Anosmie, een vroeg teken van de ziekte van Alzheimer?

Anosmie, een vroeg teken van de ziekte van Alzheimer?

Een verminderde reukzin zou een voorlopersymptoom van de ziekte van Alzheimer kunnen zijn bij risicopersonen. Reden genoeg dus om een reuktest uit te voeren bij de opsporing van die neurodegeneratieve aandoening.

Dr. Google stelt een vragenlijst voor om depressie op te sporen

Dr. Google stelt een vragenlijst voor om depressie op te sporen

Een Amerikaanse vereniging heeft Google ervan overtuigd om een test te laten verschijnen om depressie op te sporen telkens als een Amerikaanse surfer het woord depressie invoert in de zoekrobot. Die test vormt een eerste stap naar een correcte diagnose. Het resultaat leert je of je op spreekuur zou moeten gaan.

Amerikaans voetbal veroorzaakt degeneratie van de hersenen

Amerikaans voetbal veroorzaakt degeneratie van de hersenen

Er bestaat wel degelijk een verband tussen herhaalde schokken op het hoofd (craniale traumata) bij Amerikaans voetbal en chronische traumatische encefalopathie (CTE). Dat bevestigt de grootste studie die daar ooit over werd uitgevoerd.

Autisme: sommige kinderen vinden meer baat bij oxytocine

Autisme: sommige kinderen vinden meer baat bij oxytocine

Eerdere studies hadden al aangetoond dat intranasale toediening van oxytocine de interacties van autistische kinderen in verschillende klinische situaties verbetert. Nu hebben de auteurs aangetoond dat sommige van die kinderen beter op oxytocine blijken te reageren.

Link tussen slaapstoornissen en ziekte van Alzheimer

Link tussen slaapstoornissen en ziekte van Alzheimer

Een nieuw Amerikaans onderzoek (1) toont aan dat mensen die slecht slapen of slaperig zijn overdag, meer biologische markers van de ziekte van Alzheimer in hun cerebrospinale vocht vertonen. Maar niet iedereen met slaapstoornissen vertoont een stijging van de biomarkers.