ART al zes dagen na de diagnose starten

ART al zes dagen na de diagnose starten

RAPID is een programma dat op touw werd gezet in samenwerking met patiëntenverenigingen, de gezondheidsautoriteiten van de stad ...

Hiv en hepatitis C: Zwitserse ervaring

Hiv en hepatitis C: Zwitserse ervaring

De incidentie van hepatitis C is aan het verminderen bij drugsspuiters, maar de overdracht van het hepatitis C-virus via seksuele ...

Is contraceptie een taboeonderwerp?

Is contraceptie een taboeonderwerp?

Volgens een Zwitserse studie gebruikt een derde van de hiv-geïnfecteerde vrouwen van vruchtbare leeftijd geen voorbehoedmiddel. ...

Vaginale flora en hoger risico op hiv-infectie

Vaginale flora en hoger risico op hiv-infectie

De vraag rijst of bepaalde bacteriën in de vaginale flora het risico op het oplopen van een hiv-infectie kunnen verhogen als ze in grote hoeveelheid voorkomen. Een onderzoek bij Afrikaanse vrouwen met een bacteriële vaginose duidt zeven mogelijke schuldigen aan.

Hiv-screening nog altijd onvoldoende

Hiv-screening nog altijd onvoldoende

Het Amerikaanse instituut voor gezondheidsstatistiek heeft eind januari 2018 een rapport gepubliceerd waarin andermaal wordt vastgesteld dat bijna de helft van de Amerikaanse mannen en vrouwen van 15 tot 45 jaar nog nooit werd gescreend op hiv. Wie zijn ze en waarom worden ze niet gescreend?

Een preventief onderzoek met cabotegravir LA enkel bij vrouwen

Een preventief onderzoek met cabotegravir LA enkel bij vrouwen

In december 2016 werd een studie opgestart die het nut van cabotegravir LA bij PrEP bij mannen onderzoekt (HPTN083). Nu werd een nieuwe studie opgestart, de HPTN084-studie, die de preventieve werkzaamheid van cabotegravir LA evalueert bij niet-geïnfecteerde vrouwen.

Hiv en rookstop: Franse ervaring

Hiv en rookstop: Franse ervaring

De huidige antiretrovirale behandelingen verlengen de levensverwachting van hiv-geïnfecteerde mensen zodat ze nu nagenoeg even lang leven als de algemene bevolking. Het zou dan ook jammer zijn mochten die inspanningen in rook opgaan als gevolg van ... roken.

Samenwerking tussen aidsreferentiecentra en de huisarts

Samenwerking tussen aidsreferentiecentra en de huisarts

Antiretrovirale therapie heeft van een hiv-infectie een chronisch ziekte gemaakt. In toenemende mate worden de patiënten samen opgevolgd door aidsreferentiecentra en de huisartsen. Een onderzoek in Huisarts Nu breekt een lans voor meer communicatie en duidelijkere taakafspraken.

Statines en aspirine te vaak vergeten bij hiv-geïnfecteerde patiënten

Statines en aspirine te vaak vergeten bij hiv-geïnfecteerde patiënten

Statines en aspirine zijn twee hoekstenen bij de preventie van cardiovasculaire accidenten, maar die worden significant minder voorgeschreven aan hiv-geïnfecteerde patiënten dan aan hiv-negatieve patiënten. Dat is eigenlijk verwonderlijk, als je weet dat hiv-geïnfecteerde patiënten een hoger cardiovasculair risico lopen en ook vroeger cardiovasculaire accidenten ontwikkelen zoals instabiele angina pectoris, myocardinfarct, CVA, atriumfibrillatie en hartfalen.

Downsizing: FDA keurt eerste tweeledige combinatietherapie in vaste dosering goed

Downsizing: FDA keurt eerste tweeledige combinatietherapie in vaste dosering goed

21 november 2017 is een belangrijke mijlpaal bij de behandeling van hiv-infectie, waarop miljoenen patiënten lang hebben gewacht. Op die dag heeft de FDA immers een vaste combinatie van dolutegravir en rilpivirine goedgekeurd. Dat is de eerste tweeledige combinatietherapie die bestemd is voor de onderhoudstherapie van hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie de infectie al sinds minstens zes maanden onder controle is met een klassieke drievoudige combinatietherapie.

Kortademig

Kortademig

Tal van studies en observaties bevestigen dat bronchusobstructie en COPD zeer frequent zijn bij hiv-geïnfecteerde patiënten, hoofdzakelijk doordat die patiënten risicofactoren vertonen zoals roken (de prevalentie van roken bij hiv-geïnfecteerden is bijzonder hoog) en frequente, vaak ernstige luchtweginfecties.