Colonoscopie: twee vliegen in één klap

Colonoscopie: twee vliegen in één klap

Dat is grosso modo de prestatie van een colonoscopie. Een colonoscopie verlaagt immers zowel de incidentie van als de sterfte ...

Actiemaand dikkedarmkanker

Actiemaand dikkedarmkanker

De Vlaamse overheid voert deze maand samen met het Centrum voor Kankeropsporing een ...

Eén op zeven laat zich niet verder testen

Eén op zeven laat zich niet verder testen

In Vlaanderen loopt het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker goed. Maar het kan zeker nog beter. Zo laten nogal wat Vlamingen met een positieve stoelgangtest het na een afspraak te maken voor het vervolgonderzoek.

Inflammatoire darmaandoeningen: interactie mind en body

Inflammatoire darmaandoeningen: interactie mind en body

Een prospectief longitudinaal onderzoek van twee jaar geeft een beter inzicht in het verband tussen psychische stoornissen (angst en depressie) en chronische inflammatoire darmaandoeningen (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa).

Chronisch leverlijden en vitamine D

Chronisch leverlijden en vitamine D

Vitamine D-deficiëntie komt vaak voor bij patiënten met chronisch leverlijden. Er werd echter weinig onderzoek verricht naar het nut en de risico-batenverhouding van vitamine D-supplementen om het tekort te corrigeren.

Diagnostische waarde PET-scan bij pancreaskanker

Diagnostische waarde PET-scan bij pancreaskanker

Bij 10-20% van de patiënten kan het erg moeilijk zijn een diagnose van pancreaskanker te stellen en een staging uit te voeren. Een PET-scan, die een precieze anatomische ligging combineert met functionele gegevens, zou weleens nuttig kunnen zijn in die indicatie.

Dieet bij colonkanker

Dieet bij colonkanker

Patiënten met een colonkanker stadium III die vaak schaalvruchten eten, lopen significant minder risico op recidief en overlijden.

Initieel therapeutisch beleid bij de ziekte van Crohn

Initieel therapeutisch beleid bij de ziekte van Crohn

Als je een patiënt bij wie pas een diagnose van ziekte van Crohn is gesteld, meteen stevig behandelt, zullen de resultaten op korte termijn beter zijn dan met een klassiek therapeutisch beleid waarbij de behandeling progressief wordt opgedreven (hoger percentage remissie en minder gebruik van corticoïden).

Strategie bij functionele dyspepsie

Strategie bij functionele dyspepsie

De verschijnselen van functionele dyspepsie of niet-ulcereuze dyspepsie worden vooral behandeld met protonpompremmers, H2-receptorantagonisten en prokinetica.