Kenmerken van IBD bij 65-plussers

Kenmerken van IBD bij 65-plussers

De prevalentie van inflammatoire darmziekten (IBD) stijgt in de oudere populatie. Om de evolutie van deze late onset IBD te onderzoeken, ...

Acute buikpijn na maagbypass: nut van CT?

Acute buikpijn na maagbypass: nut van CT?

In welke mate kloppen de CT-bevindingen met de chirurgische exploratie bij patiënten die zich na een Roux-en-Y-maagbypass (RYGBP) ...

Abdominaal vet gelinkt aan oesofagitis

Abdominaal vet gelinkt aan oesofagitis

Uit transversaal onderzoek is gebleken dat abdominaal vet gepaard gaat met erosieve oesofagitis. In deze longitudinale studie ...

Wanneer colonoscopie voor lage GI-bloeding?

Wanneer colonoscopie voor lage GI-bloeding?

Hoewel een colonoscopie geïndiceerd is bij alle gehospitaliseerde patiënten met een lage gastro-intestinale bloeding, blijft het ...

Hoe prevalent is gastro-oesofagale reflux?

Hoe prevalent is gastro-oesofagale reflux?

Symptomen van gastro-oesofagale reflux komen frequent voor. Maar weten we of dat wereldwijd het geval is en wat de risicofactoren ...

Hoger risico op galstenen?

Hoger risico op galstenen?

Dit is een epidemiologische studie die het risico op het ontstaan van galstenen onderzoekt bij patiënten met colitis ulcerosa die een colectomie of een protocoletomie met ileale pouch-anale anastomose (IPAA) ondergingen.

Genmutaties in de kiembaan bij CRC

Genmutaties in de kiembaan bij CRC

Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol in het risico op het ontwikkelen van colorectale kanker (CRC). Maar los van de factoren waarvan men weet dat ze gepaard gaan met een hoger risico op CRC, is de prevalentie van kiembaanmutaties die de vatbaarheid voor kanker verhogen, bij patiënten met CRC slecht gekend.

Barrett oesofagus: hoger kankerrisico houdt aan

Barrett oesofagus: hoger kankerrisico houdt aan

Aanwezigheid van een Barrett oesofagus verhoogt het risico op slokdarmadenocarcinoom met een factor 10 tot 55, in vergelijking met de algemene bevolking. Dit werd in de praktijk getoetst door de kankerincidentie en de mortaliteit in een grote Amerikaanse cohorte te berekenen.

Adalimumab bij Crohn met stricturen

Adalimumab bij Crohn met stricturen

De doeltreffendheid van TNF-alfa-remmers bij patiënten met de ziekte van Crohn en symptomatische dunnedarmstricturen is omstreden. Hoe zit dat met adalimumab? Kan chirurgie worden vermeden?

Chemo combineren bij pancreaskanker is beter

Chemo combineren bij pancreaskanker is beter

Uit de ESPAC-4 studie blijkt dat de combinatie van gemcitabine en capecitabine als adjuvante therapie na pancreasresectie wegens ductaal adenocarcinoom te verkiezen is boven monotherapie met gemcitabine.

Diverticulitis: kies wat je eet

Diverticulitis: kies wat je eet

Een vezelrijke voeding zorgt voor een soepele ontlasting bij diverticulitis. In een prospectieve cohorte van bijna 50.000 individuen werd gezocht naar een link tussen voedingspatroon en risico op diverticulitis.

Type 1-diabetes, darminflammatie en -microbiota

Type 1-diabetes, darminflammatie en -microbiota

Om de correlatie tussen darm en type 1-diabetes verder uit te spitten werden het inflammatoire darmprofiel en de microbiota in de darm van type 1-diabetici vergeleken met gezonde vrijwilligers en met controlepatiënten met een andere darminflammatie, coeliakie.

Efficiënte preventie herval van diarree

Efficiënte preventie herval van diarree

Clostridium difficile is de meest voorkomende oorzaak van infectieuze diarree bij gehospitaliseerde patiënten en van herval na antibioticumtherapie. Een monoclonaal antilichaam tegen het frequenter voorkomende toxine B van de bacterie blijkt het beter te doen dan de standaardbehandeling.