Opvolging afwijkend iFOBT steeds beter

Opvolging afwijkend iFOBT steeds beter

In ongeveer 85% van de gevallen van een afwijkend iFOBT wordt een volledige coloscopie uitgevoerd. In 9,4% van de gevallen werd ...

Wat is de beste oplossing na oesofagectomie?

Wat is de beste oplossing na oesofagectomie?

Is de maag intact dan geniet een buismaagreconstructie de voorkeur waarbij een deel van de maag wordt omhooggetrokken en vastgemaakt ...

RAS en de prognose van CRC met metastasen

RAS en de prognose van CRC met metastasen

De RAS-mutatiestatus is een belangrijke prognostische factor na resectie van levermetastasen van een colorectaal carcinoom (CRC). ...

Eén dienst, vijf klinieken

Eén dienst, vijf klinieken

Professor Jean Closset, stagemeester en voorzitter van de master specialisatie in ...

Serummerkers voor differentiële diagnose van NAFLD

Serummerkers voor differentiële diagnose van NAFLD

Het onderscheid tussen een gewone leversteatose en een niet-alcoholische leversteatose (NASH) is belangrijk voor de prognose. Zijn er serumtesten die de leverbiopsie kunnen vervangen bij het stellen van de differentiële diagnose?

Beschermt leven op de boerenbuiten tegen IBD?

Beschermt leven op de boerenbuiten tegen IBD?

Het antwoord is ja en geldt des te meer voor kinderen en adolescenten, en kinderen die tot de leeftijd van vijf jaar in rurale gebieden woonden. Dat blijkt althans uit een bevolkingsonderzoek in Canada.

Vergelijking tussen twee technieken voor anussparende chirurgie

Vergelijking tussen twee technieken voor anussparende chirurgie

De bedoeling van deze meta-analyse was aanbevelingen te geven voor de klinische praktijk en preventie van postoperatieve complicaties en veiligheid van twee technieken voor anussparende chirurgie bij rectale kanker: de robotgeassisteerde versus de klassieke laparoscopische.

Over het gebruik van DAA voor en na levertransplantatie

Over het gebruik van DAA voor en na levertransplantatie

De ELITA-consensus statements over het gebruik van direct werkende antivirale middelen (DAA) bij kandidaten voor levertransplantatie en postlevertransplantatiepatiënten zijn het resultaat van twee European Liver and Intestine Transplant Association (ELITA) conferenties over dit thema. Ze geven specifieke aanbevelingen over het DAA-gebruik in elk scenario.

Ziekte van Crohn in remissie: wat na stoppen infliximab

Ziekte van Crohn in remissie: wat na stoppen infliximab

Hoe vergaat het patiënten met de ziekte van Crohn in klinische remissie na het stoppen van infliximab? Dit is een retrospectieve analyse van zeven jaar follow-up van de patiënten die deelnamen aan de STORI-studie.

Een optie voor behandeling bij HCV en nierfalen

Een optie voor behandeling bij HCV en nierfalen

In deze multicenter, open fase III-studie werd de doeltreffendheid en de veiligheid nagetrokken van de combinatie van glecaprevir (een NS3/4A-protease-inhibitor) en pibrentasvir (een NS5A-inhibitor) toegediend gedurende 12 weken, bij patiënten met nierfalen.

Hoe manifesteert leversarcoïdose zich?

Hoe manifesteert leversarcoïdose zich?

Over de klinische manifestaties van leversarcoïdose is niet veel gekend. Daarom werden de gevallen van sarcoïdose met leveraantasting uit de database van Olmsted County (Minnesota, VS) van 1976 tot 2013 opgezocht: 19 sarcoïdosepatiënten van de 345 gevonden casussen (6%) had leveraantasting. Wat waren de klinische manifestaties?