Aspirine bij colorectale kanker?

Aspirine bij colorectale kanker?

Voor uitbehandelde patiënten met metastatische colorectale kanker is er nog regorafenib, een multityrosinekinaseremmer, en TAS-102, ...

Colorectale stent als overbrugging?

Colorectale stent als overbrugging?

Zelfuitzetbare metalen stents worden steeds vaker gebruikt bij patiënten met obstructieve colorectale kanker. Meestal in palliatieve ...

Tofacitinib bij colitis ulcerosa

Tofacitinib bij colitis ulcerosa

Tofacitinib, een JAK-inhibitor, had in een fase II-studie een potentieel effect getoond als inductiebehandeling bij colitis ulcerosa. ...

Inspelen op darmmicrobiota om te vermageren?

Inspelen op darmmicrobiota om te vermageren?

Zijn de intestinale microbiota met prebiotica of andere stoffen zo te beïnvloeden dat ze obesitas bij kinderen met overgewicht/obesitas ...

Inschatten grootte van NET-tumor in de pancreas

Inschatten grootte van NET-tumor in de pancreas

Het correct inschatten van de afmetingen van een neuro-endocriene tumor in de pancreas (panNET) is essentieel voor het nemen van een therapeutische beslissing bij niet-functionele tumoren. Deze studie toont dat CT en NMR quasi even doeltreffend zijn.

Over systemische sclerose in de maagdarmtractus

Over systemische sclerose in de maagdarmtractus

De maagdarmtractus is één van de interne organen die het vaakst wordt getroffen door systemische sclerose. Omdat de pathogenese ervan nog slecht begrepen blijft, is de behandeling symptomatisch. Kan daarin verandering komen?

Nivolumab biedt potentieel bij gevorderd HCC

Nivolumab biedt potentieel bij gevorderd HCC

Voor patiënten met gevorderd hepatocellulair carcinoom (HCC) beschikken we momenteel alleen over sorafenib als systemische medicatie. Hoe doet nivolumab, een PD-1 inhibitor, het in deze indicatie en is deze checkpoint inhibitor wel veilig?

Nieuw schema voor HCV genotype 3 met cirrose?

Nieuw schema voor HCV genotype 3 met cirrose?

Is een behandeling met sofosbuvir-velpatasvir-voxilaprevir gedurende acht weken even goed als een behandeling met sofosbuvir-velpatasvir gedurende twaalf weken? Van deze laatste weten we dat een 12-weken durende behandeling hoge aantallen met SVR geeft.

Diagnose van coeliakie zonder biopsie

Diagnose van coeliakie zonder biopsie

De diagnose van coeliakie wordt gesteld op basis van kliniek, genetica, serologie en morfologie van het duodenum. Op basis van retrospectieve data stelde de pediatrische richtlijn dat biopsie van het duodenum niet meer nodig was omdat serologie volstond. Dat wordt hier in een prospectief onderzoek bevestigd.

IBD: fungi in de microbiota grondig verstoord

IBD: fungi in de microbiota grondig verstoord

Terwijl de rol van bacteriën in de intestinale microbiota bij normale individuen en bij IBD-patiënten gekend is, is minder geweten over de plaats van fungi in de intestinale microbiota bij de pathogenese van IBD.

Welke herbehandeling bij achalasie?

Welke herbehandeling bij achalasie?

Een subgroep patiënten heeft na perorale endoscopische myotomie (POEM) voor achalasie persisterende of recurrente symptomen. Hoe worden deze best aangepakt?