Beeldvorming van de pancreas

Beeldvorming van de pancreas

Sereuze cystadenomen van de pancreas maken slechts 1 tot 2% uit van alle pancreasgezwellen. In tegenstelling tot mucineuze cysteuze ...

Celecoxib gunstig bij FAP

Celecoxib gunstig bij FAP

Een fase III-studie bij 10-17-jarigen onderzocht de doeltreffendheid en de veiligheid ...

Aspirine bij colorectale kanker?

Aspirine bij colorectale kanker?

Voor uitbehandelde patiënten met metastatische colorectale kanker is er nog regorafenib, een multityrosinekinaseremmer, en TAS-102, een cytostaticum verwant met 5-FU. Hoewel effectief, zijn de economische kost en de toxiciteit groot. Zou het gebruik van aspirine in combinatie met chemotherapie een valabel alternatief kunnen zijn?

Colorectale stent als overbrugging?

Colorectale stent als overbrugging?

Zelfuitzetbare metalen stents worden steeds vaker gebruikt bij patiënten met obstructieve colorectale kanker. Meestal in palliatieve setting. Wat is het resultaat in curatieve setting?

SVR met combinatie bij chronische HCV-infectie

SVR met combinatie bij chronische HCV-infectie

Wat zijn de opties voor patiënten met een chronische hepatitis C-infectie die geen aanhoudende respons (SVR) hebben op een behandeling met direct werkende orale antivirale middelen (DAA)?

Colorectale kanker in de zwangerschap: laat vastgesteld

Colorectale kanker in de zwangerschap: laat vastgesteld

Hoe presenteert zich colorectale kanker in de zwangerschap en met welke incidentie? Wat zijn de gevolgen voor moeder en kind, naargelang de zwangerschapsduur, de bevallingswijze en de kenmerken en locatie van de kanker?

Goede prognose voor CRC met non-V600 BRAF-mutatie

Goede prognose voor CRC met non-V600 BRAF-mutatie

Ongeveer 10% van de metastatische colorectale kankers (CRC) hebben een BRAF-mutatie. Meestal gaat het om de substitutie van een enkele base, namelijk V600E. Maar hoe verloopt het patiënten met colorectale kanker en een non-V600 BRAF-mutatie?

Tofacitinib bij colitis ulcerosa

Tofacitinib bij colitis ulcerosa

Tofacitinib, een JAK-inhibitor, had in een fase II-studie een potentieel effect getoond als inductiebehandeling bij colitis ulcerosa. Klaar voor het grote werk: een dubbelblinde, gerandomiseerde, fase III-studie...

Inspelen op darmmicrobiota om te vermageren?

Inspelen op darmmicrobiota om te vermageren?

Zijn de intestinale microbiota met prebiotica of andere stoffen zo te beïnvloeden dat ze obesitas bij kinderen met overgewicht/obesitas kunnen voorkomen of behandelen?