Kenmerken van IBD bij 65-plussers

Kenmerken van IBD bij 65-plussers

De prevalentie van inflammatoire darmziekten (IBD) stijgt in de oudere populatie. Om de evolutie van deze late onset IBD te onderzoeken, werd gekeken naar IBD-gerelateerde chirurgie en mortaliteit in deze leeftijdsgroep versus jongere leeftijdsgroepen.

Acute buikpijn na maagbypass: nut van CT?

Acute buikpijn na maagbypass: nut van CT?

In welke mate kloppen de CT-bevindingen met de chirurgische exploratie bij patiënten die zich na een Roux-en-Y-maagbypass (RYGBP) aanbieden met acute abdominale pijn?

Follow-up van ambulante patiënten na endoscopie

Follow-up van ambulante patiënten na endoscopie

Een van de manieren om de kwaliteit van uw gastro-intestinale endoscopieën bij ambulante patiënten te checken en desnoods te verbeteren, is opvolging van de nevenwerkingen. Maar waar kloppen patiënten met ernstige nevenwerkingen aan?

Abdominaal vet gelinkt aan oesofagitis

Abdominaal vet gelinkt aan oesofagitis

Uit transversaal onderzoek is gebleken dat abdominaal vet gepaard gaat met erosieve oesofagitis. In deze longitudinale studie werd onderzocht of abdominaal vet (van bij de start of toenemend in de tijd) de ontwikkeling van een erosieve oesofagitis in de hand werkt bij patiënten die initieel geen oesofagitis hebben.

Nieuwe medicatieklasse voor constipatie bij IBS?

Nieuwe medicatieklasse voor constipatie bij IBS?

In een dubbelblinde fase II-studie werden drie dosissen tenapanor (5, 20 en 50 mg bid) getest versus placebo voor de behandeling van patiënten met prikkelbare darm met hoofdzakelijk constipatie (IBS-C).

Wanneer colonoscopie voor lage GI-bloeding?

Wanneer colonoscopie voor lage GI-bloeding?

Hoewel een colonoscopie geïndiceerd is bij alle gehospitaliseerde patiënten met een lage gastro-intestinale bloeding, blijft het moment waarop dit onderzoek moet worden uitgevoerd, onduidelijk: in urgentie of electief?

Een veilige behandeling voor levermeta's bij NET

Een veilige behandeling voor levermeta's bij NET

Hoewel een colonoscopie geïndiceerd is bij alle gehospitaliseerde patiënten met een lage gastro-intestinale bloeding, blijft het moment waarop dit onderzoek moet worden uitgevoerd, onduidelijk: in urgentie of electief?

Hoe prevalent is gastro-oesofagale reflux?

Hoe prevalent is gastro-oesofagale reflux?

Symptomen van gastro-oesofagale reflux komen frequent voor. Maar weten we of dat wereldwijd het geval is en wat de risicofactoren zijn? Een eerste probleem is de definitie van gastro-oesofagale reflux.

Bevestiging van de link tussen de ziekte van Crohn en spondyloartritis

Bevestiging van de link tussen de ziekte van Crohn en spondyloartritis

Axiale spondyloartritis is een chronische ontstekingsziekte, die vooral de gewrichten van de wervelkolom, het bekken, de thorax, de knieën en de heupen treft. Volgens een nieuwe Amerikaanse studie zou er wel degelijk een verband bestaan tussen spondyloartritis en de ziekte van Crohn.

Studie: opmerkelijke toename darmkanker bij jongere volwassenen

Studie: opmerkelijke toename darmkanker bij jongere volwassenen

Maart is internationale darmkankermaand. De Europese Unie beveelt bevolkingsonderzoek naar darmkanker aan voor iedereen tussen 50 en 74 jaar. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat de prevalentie van darmkanker bij mensen jonger dan 55 is toegenomen.

Hoger risico op galstenen?

Hoger risico op galstenen?

Dit is een epidemiologische studie die het risico op het ontstaan van galstenen onderzoekt ...

Genmutaties in de kiembaan bij CRC

Genmutaties in de kiembaan bij CRC

Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol in het risico op het ontwikkelen van colorectale kanker (CRC). Maar los van de factoren waarvan men weet dat ze gepaard gaan met een hoger risico op CRC, is de prevalentie van kiembaanmutaties die de vatbaarheid voor kanker verhogen, bij patiënten met CRC slecht gekend.

Barrett oesofagus: hoger kankerrisico houdt aan

Barrett oesofagus: hoger kankerrisico houdt aan

Aanwezigheid van een Barrett oesofagus verhoogt het risico op slokdarmadenocarcinoom met een factor 10 tot 55, in vergelijking met de algemene bevolking. Dit werd in de praktijk getoetst door de kankerincidentie en de mortaliteit in een grote Amerikaanse cohorte te berekenen.

Adalimumab bij Crohn met stricturen

Adalimumab bij Crohn met stricturen

De doeltreffendheid van TNF-alfa-remmers bij patiënten met de ziekte van Crohn en symptomatische dunnedarmstricturen is omstreden. Hoe zit dat met adalimumab? Kan chirurgie worden vermeden?

Chemo combineren bij pancreaskanker is beter

Chemo combineren bij pancreaskanker is beter

Uit de ESPAC-4 studie blijkt dat de combinatie van gemcitabine en capecitabine als adjuvante therapie na pancreasresectie wegens ductaal adenocarcinoom te verkiezen is boven monotherapie met gemcitabine.

Diverticulitis: kies wat je eet

Diverticulitis: kies wat je eet

Een vezelrijke voeding zorgt voor een soepele ontlasting bij diverticulitis. In een prospectieve cohorte van bijna 50.000 individuen werd gezocht naar een link tussen voedingspatroon en risico op diverticulitis.

Type 1-diabetes, darminflammatie en -microbiota

Type 1-diabetes, darminflammatie en -microbiota

Om de correlatie tussen darm en type 1-diabetes verder uit te spitten werden het inflammatoire darmprofiel en de microbiota in de darm van type 1-diabetici vergeleken met gezonde vrijwilligers en met controlepatiënten met een andere darminflammatie, coeliakie.

Efficiënte preventie herval van diarree

Efficiënte preventie herval van diarree

Clostridium difficile is de meest voorkomende oorzaak van infectieuze diarree bij gehospitaliseerde patiënten en van herval na antibioticumtherapie. Een monoclonaal antilichaam tegen het frequenter voorkomende toxine B van de bacterie blijkt het beter te doen dan de standaardbehandeling.

Roeselaarse school maakt beste promotiefilmpje darmkankeropsporing

Roeselaarse school maakt beste promotiefilmpje darmkankeropsporing

Elf Belgisch scholen maakten een promotiefilmpje om mensen ouder dan 50 jaar aan te sporen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het filmpje moest eindigen met de boodschap "Er is geen excuus om je niet te testen voor darmkanker". De Burgerschool uit Roeselare werd op de laatste dag van de Belgian Gastroenterology Week uitgeroepen tot Vlaamse overwinnaar.