Een andere conventie

16/12/16 om 14:23 - Bijgewerkt om 17:08

In juli is de diabetesconventie veranderd. Prof. Chantal Mathieu (UZ Gasthuisberg, KU Leuven) schetst er de grote lijnen van.

Ze erkent dat het een werk van lange adem is geweest, maar de aanhouder wint.

De nieuwe conventie reserveert een gedeelte van het budget voor nieuwe technieken. De biosensoren worden nu onder bepaalde voorwaarden terugbetaald.

Een nieuwe conventie was wenselijk omdat onze kennis en de therapeutische mogelijkheden mettertijd veranderd zijn. Enerzijds stijgt de prevalentie van type 2-diabetes progressief en moeten diabetespatiënten almaar sneller door een multidisciplinair team worden behandeld. Een aantal patiënten met type 2-diabetes wordt in de conventie opgenomen omdat hun diabetes zo ernstig is. "Bij type 1-diabetes is de zorg evenwel veel complexer", zei prof. Chantal Mathieu. Die patiënten moeten op lange termijn worden gevolgd door een uitgebreid zorgteam. Je moet ook proactief optreden en de patiënten aanmoedigen. En naarmate de therapeutische mogelijkheden toenemen, wordt de behandeling ook complexer.

De diabetesconventie werkt met een gesloten enveloppe, maar in tegenstelling tot andere conventies streeft ze ook naar educatie van de patiënten inzake de technologie opdat de patiënten autonomer zouden kunnen worden.

De kwaliteit van de zorg verbeteren

Voorheen werden de patiënten ingedeeld in 3 groepen, groep 1, 2 of 3. Nu gebruiken we de letters A, B en C. Groep A omvat alle type 1-diabetespatiënten en patiënten die geen endocriene pancreasfunctie meer hebben. Groep B omvat alle type 2-diabetespatiënten die een intensieve insulinetherapie krijgen (3 of meer injecties), patiënten met zwangerschapsdiabetes die worden behandeld met insuline, en getransplanteerde en dialysepatiënten die insuline krijgen. Groep C omvat de type 2-diabetespatiënten die één of twee injecties nodig hebben samen met een ander antidiabeticum en die normaal in een zorgtraject worden gevolgd, maar nu tijdelijk in de conventie komen, getransplanteerde en dialysepatiënten met diabetes die geen insuline gebruiken, patiënten met hypoglykemie, patiënten met een zwangerschapsdiabetes of een geprogrammeerde zwangerschap zonder insuline.

De patiënten kunnen maar in de diabetesconventie worden opgenomen als ze over een globaal medisch dossier beschikken dat werd opgestart voor 1.1.2017. De patiënten van groep A worden volledig terugbetaald, de patiënten van groep B en groep C zullen een supplement moeten betalen.

"De glykemiemonitoring bij diabetespatiënten is sterk geëvolueerd. Een eerste verbetering was meting van het glucosegehalte op bloed in plaats van urine. Een tweede omwenteling is nu continue ambulante meting in plaats van herhaalde metingen van de glykemie, een belangrijke stap voorwaarts voor de patiënt, waardoor zijn levenskwaliteit sterk verbetert", concludeerde prof. André Scheen van het CHU Liège (ULg).