Diabetes beter behandelen

06/12/16 om 14:00 - Bijgewerkt om 15:22

Een betere aanpak van diabetes, dat was het centrale thema van een colloquium dat Abbott recentelijk in Terhulpen heeft gehouden. Op het colloquium werd de nieuwe diabetesconventie besproken over het zelfmanagement van diabetespatiënten en werd een nieuwe, interstitiële glucometer, FreeStyle Libre, gepresenteerd. Die moet het leven van de patiënten en de follow-up door de behandelende arts vergemakkelijken.

De therapietrouw verhogen, de levenskwaliteit verbeteren en de kosten verlagen.

De behandeling van type 1- en type 2-diabetes blijft moeilijk. Dankzij glykemiecontrole krijgt de patiënt een beter inzicht in zijn ziekte en zal hij er ook iets aan doen, wat tal van voordelen biedt zowel voor de levenskwaliteit als op farmaco-economisch vlak.

Volgens prof. Christophe De Block (UZA), voorzitter van de Diabetes Liga, is er geen mysterie: "We kunnen de toestand van diabetespatiënten maar verbeteren als ze de streefwaarden bereiken die de richtlijnen hebben vastgelegd." Volgens studies uitgevoerd in het reële leven zoals de CODE-2-studie uit 19991 en de PANORAMA-studie (2009)2 bereikt slechts ongeveer 30-40 % van de patiënten met type 2-diabetes de glykemiedoelstelling, d.w.z. een HbA1c-gehalte lager dan 7 %. En bij patiënten met type 1-diabetes is het al niet beter.

"Factoren die dat gedrag beïnvloeden, zijn zeker het feit dat de arts soms de noden van de patiënt onderschat, maar ook het feit dat de patiënt zijn ziekte niet begrijpt. Het systeem in zijn geheel helpt hen overigens niet en biedt niet de mogelijkheid tot een multidisciplinaire behandeling." Verschillende studies hebben aangetoond dat zelfmonitoring van de glykemie het HbA1c-gehalte verlaagt zowel bij type 1-diabetes, ongeacht de gebruikte insuline, als bij type 2-diabetes.

Resultaat: zelfs bij type 2-diabetes verlaagt een toename van de therapietrouw ten aanzien van de antidiabetica met 25 % het risico op ziekenhuisopname ongeacht de oorzaak ervan met 17 % en ook verlaagt dat de totale sterfte.

"Het is ook belangrijk om de glykemieschommelingen over verloop van de dag te verminderen en de behandeling dienovereenkomstig aan te passen. Je moet dus proberen om glykemiepieken én hypoglykemie te voorkomen." Het is dan ook essentieel om glykemiepieken én hypoglykemie te herkennen en de oorzaak ervan te achterhalen opdat de patiënt dienovereenkomstig zou kunnen handelen.

Zelf de ziekte in handen nemen

De ontwikkeling van de FreeStyle Libre is een revolutie op zich. Het toestel is niet groter dan een smartphone. Het kleurenscherm toont de glykemie op dat ogenblik, het glykemieprofiel van de laatste 8 uur en de tendens voor de komende uren (weergegeven door een pijltje naar boven, een pijltje naar rechts of een pijltje naar beneden.) Door ambulante controle van het glykemieprofiel kan je de evolutie van de glykemie over een langere periode evalueren. Je kan de behandeling dienovereenkomstig aanpassen, maar vooral geeft dat de patiënt de nodige informatie om een beter inzicht te krijgen in zijn ziekte en de invloed die zijn ziekte uitoefent op het leven van elke dag. "Continue meting van de glykemie heeft dus een belangrijke educatieve waarde. Bovendien kan de patiënt zo ook zien wat er 's nachts gebeurt", zei de specialist.

De RESCUE-studie werd uitgevoerd in 17 Belgische ziekenhuizen bij 554 patiënten met type 1-diabetes van wie 56,4 % vrouwen. Het ging vooral om volwassenen (87,7 %), die diabetes hadden sinds gemiddeld 19 jaar. Het gemiddelde HbA1c-gehalte bedroeg 7,4 % (7,6 % bij volwassenen en 7 % bij kinderen) en de glykemie werd gemiddeld 5,2 keer per dag gemeten.

Volgens prof. Christophe De Block is hypoglykemie de belangrijkste reden om een continue bewaking te starten, vooral bij patiënten die niet goed onder controle zijn met hun behandeling. "Eén van de meest positieve gevolgen is dat de levenskwaliteit van de patiënten erdoor verbetert." Dat heeft ook belangrijke farmaco-economische implicaties. Het is dan ook geen toeval dat de FreeStyle Libre in België volledig wordt terugbetaald bij alle type 1-diabetespatiënten en gedeeltelijk bij een deel van de type 2-diabetespatiënten.

Referenties:

1. http://search.proquest.com/openview/96e7479ddc01a393282d8878da7bb0d9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=48469

2. http://www.em-consulte.com/en/article/709576

ACP-2016-ADC-229