Aanpassing regels zorgtrajecten

Aanpassing regels zorgtrajecten

Vanaf 1 mei veranderen er enkele regels voor uw zorgtrajectpatiënten. Die verbieden dat de diabetoloog die een ZT-contract met ...

Kwart cardiologen past eigen tarieven toe

Kwart cardiologen past eigen tarieven toe

Bijna een kwart van de cardiologen wijst het akkoord artsen-ziekenfondsen af. Dat blijkt uit de cijfers die het Riziv onlangs ...

TREAT: ticagrelor of clopidogrel

TREAT: ticagrelor of clopidogrel

De TREAT-studie is een multicentrische, internationale, gerandomiseerde, niet-blinde studie die ticagrelor heeft vergeleken met ...

Sociale isolatie en eenzaamheid zijn niet goed voor het hart

Sociale isolatie en eenzaamheid zijn niet goed voor het hart

Volgens een groot Brits onderzoek zouden alleen leven en weinig mensen zien het risico op acuut myocardinfarct en cerebrovasculair accident verhogen. Sociale isolatie correleert ook met een hogere sterfte bij mensen met een voorgeschiedenis van hartinfarct of CVA.

Staande werken draagt bij tot vermagering

Staande werken draagt bij tot vermagering

Staande werken in plaats van zittend is nog niet zo'n gek idee. Een nieuwe studie toont aan dat staande werken helpt om de lijn te bewaren en soms zelfs om te vermageren. Staande werken zou ook de algemene gezondheidstoestand verbeteren.

Contactlenzen om de glykemie bij diabetespatiënten te volgen

Contactlenzen om de glykemie bij diabetespatiënten te volgen

Dat is zowat de heilige graal voor diabetespatiënten: een continue, minder invasieve controle van de glykemie dan door vingerprikken, zonder eraan te moeten denken en vooral zonder dat je dat merkt. Er wordt meer en meer onderzoek verricht naar intelligente contactlenzen.

Belgian Heart Foundation opgericht

Belgian Heart Foundation opgericht

Op het congres van de Belgian Society of Cardiology (BSC) in Brussel begin deze maand ging er veel aandacht naar de impact van de ziekenhuisnetwerken. De vereniging maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van de netwerken en de forfaitaire betaling voor laagvariabele zorg. Als de netwerken zouden uitmonden in lagere budgetten, brengt dat mogelijk de moderne cardiologie in gevaar, luidde het. Dat is waarom de BSC de Belgian Heart Foundation in het leven heeft geroepen.

Migraine en cardiovasculair risico

Migraine en cardiovasculair risico

Een grootschalige analyse van de gegevens van Deense registers bevestigt dat patiënten met migraine een hoger cardiovasculair risico lopen op korte en middellange termijn.