Een "soepele" robot om een falend hart te helpen

Een "soepele" robot om een falend hart te helpen

Amerikaanse experts in biomedische engineering o.a. van de Universiteit van Harvard en het ziekenhuis van Bosten hebben een kleine, soepele robot ontwikkeld die rond het hart wordt gewikkeld en de pompfunctie van het hart verbetert.

Europa Ziekenhuizen hebben zin voor ritme

Europa Ziekenhuizen hebben zin voor ritme

Wouter Colson - De Rythmic Clinic in de Europa Ziekenhuizen heeft de voorbije jaren een belangrijke expertise uitgebouwd in de behandeling met ablatie van hartritmestoornissen. Vooral Sint-Elisabeth in Ukkel is daarmee het belangrijkste niet-universitaire competence center in het Brussels Gewest op het vlak van cardiale elektrofysiologie.

Is wittejashypertensie echt onschuldig?

Is wittejashypertensie echt onschuldig?

Wittejashypertensie wordt gedefinieerd als verhoogde bloeddruk bij meting op spreekuur, maar niet bij ambulante meting.

Participatie artsen aan netwerkbestuur

Participatie artsen aan netwerkbestuur

Een conceptnota van het kabinet van minister De Block bespreekt het bestuur van de 'locoregionale ziekenhuisnetwerken'. Het belicht de manier waarop de ziekenhuisartsen betrokken worden in het bepalen van de strategie, de 'taakafspraken', de keuzes voor investeringen,...

Kan je diabetes krijgen van middagdutjes?

Kan je diabetes krijgen van middagdutjes?

Dat zou inderdaad weleens het geval kunnen zijn, maar zou afhangen van de duur van de middagdutjes, volgens een systematisch literatuuroverzicht met meta-analyse uitgevoerd door vier onderzoekers van de Universiteit van Hongkong.

Meteen intensiveren of niet?

Meteen intensiveren of niet?

Het zou naïef zijn te denken dat deze studie werd uitgevoerd zonder commerciële bijbedoelingen. De resultaten ervan stemmen echter toch tot nadenken.

Positieve effecten van bariatrische chirurgie

Positieve effecten van bariatrische chirurgie

De SOS-studie (Swedish Obese Subjets) heeft het effect van bariatrische chirurgie op het gewicht, de BMI en verschillende metabole parameters vergeleken met dat van een klassieke aanpak van obesitas bij iets meer dan 4.000 zwaarlijvige patiënten. Gaandeweg is gebleken dat bariatrische chirurgie het risico op diabetes verlaagt en de glykemie bij diabetespatiënten zelfs kan normaliseren.

Pacemaker of ingeplante defibrillator en MRI

Pacemaker of ingeplante defibrillator en MRI

Er bestaan nu toestellen die compatibel zijn met de magnetische velden van de magneten die bij MRI worden gebruikt, maar dat zijn er nog niet veel. Mag je in de praktijk een MRI buiten de thorax overwegen bij patiënten met een incompatibel toestel?

Atriumfibrillatie en risico op hartfalen

Atriumfibrillatie en risico op hartfalen

Patiënten die een atriumfibrillatie (AF) ontwikkelen, lopen een hoger risico op hartfalen. Een groep van de Mayo Clinic heeft de evolutie van de incidentie van die complicatie onderzocht bij patiënten die een AF hadden ontwikkeld tussen 2000 en 2013.

Een kankermedicijn kan regeneratie van hartweefsel bewerkstelligen

Een kankermedicijn kan regeneratie van hartweefsel bewerkstelligen

Amerikaanse vorsers, die al jaren werken aan een kankermedicijn dat gericht is tegen de Wnt-signalisatiemoleculen (die van cruciaal belang zijn voor de regeneratie van weefsels en ook belangrijk zijn bij de pathogenese van kanker), hebben recentelijk een heel onverwachte ontdekking gedaan.

3000 stappen in 30 minuten om het hart gezond te houden

3000 stappen in 30 minuten om het hart gezond te houden

Dagelijks matig sporten biedt tal van voordelen. Dat verlaagt de druk in het hart, de bloeddruk als die verhoogd is, en de afmetingen van het linkerventrikel, verbetert de pompwerking van de hartspier, verwijdt de bloedvaten, verhoogt de zuurstofopname voor energieproductie, verbetert het uithoudingsvermogen en de prestaties, versnelt de vorming van nieuwe bloedvaatjes en verlaagt het risico op cardiale en vasculaire urgenties zoals myocardinfarct en CVA. Volgens de auteurs van deze nieuwe studie volstaan 100 stappen per minuut of 3000 stappen in 30 minuten.

Hypertensie: een doeltreffende 4-in-1-combinatie

Hypertensie: een doeltreffende 4-in-1-combinatie

Een nieuwe internationale studie toont aan dat een combinatie van vier geneesmiddelen (irbesartan, amlodipine, hydrochloorthiazide en atenolol) in lage dosering in één enkele capsule interessante resultaten geeft bij ernstige hypertensie.

Highlights BSC-congres

Highlights BSC-congres

Op 9 en 10 februari had in Brussel het jaarlijkse congres van de Belgian Society of Cardiology plaats. Aantredend voorzitter professor Marc Claeys had een duidelijke boodschap voor minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block: een betere terugbetaling dringt zich op. De Open VLD-excellentie zelf zei vooral heil te verwachten van netwerken tussen ziekenhuizen.

Besparingsbeleid betekent achterstand in cardiologie

Besparingsbeleid betekent achterstand in cardiologie

Het Belgische gezondheidsbeleid houdt innoverende behandelingen in de cardiologie tegen, dat was een van de conclusies op de persconferentie die de leiding van de Belgian Society of Cardiology (BSC) naar aanleiding van het grote jaarlijkse congres organiseerde. Nochtans loont het om te investeren in cardiologische zorg.

Inspraak in totstandkoming ziekenhuisnetwerken?

Inspraak in totstandkoming ziekenhuisnetwerken?

De BSC gaat akkoord met de voorstellen van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken om expertise meer te centraliseren, en ziekenhuizen beter te laten samenwerken binnen netwerken. Maar inzake de wildgroei van cathlabs in ons land moet de overheid de hand maar in eigen boezem steken.

Kisspeptine, een stof die het libido en de gehechtheid aan de partner stimuleert

Kisspeptine, een stof die het libido en de gehechtheid aan de partner stimuleert

De pijlen van Cupido zijn waarschijnlijk ingestreken met kisspeptine, een stof die we bij de mens kennen sinds 2005. Kisspeptine wordt geproduceerd door de neuronen en is misschien de sleutel die ervoor zorgt dat de hersenen reageren op seksuele en affectieve prikkels. Kisspeptine stimuleert zowel de pleziercircuits als de hormonale cascade die uitmondt in de productie van geslachtshormonen in de gonaden.