Je kan niet altijd winnen

Je kan niet altijd winnen

Dat is de les die we moeten trekken uit de fase 3-studie NAVIGATE ESUS, die voortijdig werd stopgezet. De resultaten van de studie ...

Atriumfibrillatie en CVA

Atriumfibrillatie en CVA

Dat de bloeddrukbelasting prognostisch belangrijk is bij patiënten met hypertensie, weet u. Maar u wist misschien nog niet dat ...

Prediabetes van dichtbij te volgen

Prediabetes van dichtbij te volgen

Volgens de laatste voorspellingen zal het aantal diabetespatiënten wereldwijd in een kwart eeuw stijgen met nagenoeg 50% en zullen ...

Barbecue op het beklaagdenbankje

Barbecue op het beklaagdenbankje

Bij het braden van voedsel in het algemeen en vlees in het bijzonder kunnen de temperatuur, ...

Type 1-diabetes veroorzaakt spiercomplicaties

Type 1-diabetes veroorzaakt spiercomplicaties

Volgens een Canadese studie kan type 1-diabetes spiercomplicaties veroorzaken, ook bij jongvolwassenen en patiënten die regelmatig lichaamsbeweging nemen.

Obesitas heeft invloed op de gezondheid van de lever bij kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar

Obesitas heeft invloed op de gezondheid van de lever bij kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar

Een nieuwe Amerikaanse studie toont aan dat overgewicht negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van de lever en dat niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Een verhoogde middelomtrek op de leeftijd van 3 jaar verhoogt de waarschijnlijkheid dat die kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar markers van niet-alcoholische vetlever ontwikkelen.

Hartfalen in de kijker

Hartfalen in de kijker

Vierentwintig Belgische ziekenhuizen organiseren deze en volgende week activiteiten rond preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van hartfalen. Ze willen deze frequente maar te weinig bekende aandoening in de kijker zetten. Ze vragen om een gunstiger klimaat om de Europese aanbevelingen in praktijk te kunnen omzetten.

Voorschrijfgedag evolueert bij type 2-diabetes

Voorschrijfgedag evolueert bij type 2-diabetes

Het therapeutische arsenaal voor type 2-diabetes is de laatste jaren flink gespekt. Naast metformine en de sulfonylureumderivaten beschikken we nu over DPP-4-remmers, GLP-1-receptoragonisten en SGLT2-remmers. Hoe is het voorschrijfgedrag van antidiabetica geëvolueerd tegen de achtergrond van de richtlijnen?

Gastroplastiek: de weg naar remissie?

Gastroplastiek: de weg naar remissie?

Bariatrische chirurgie heeft op korte termijn heilzame effecten bij diabetespatiënten. Over de evolutie op lange termijn is echter weinig informatie. Blijven de gunstige effecten gehandhaafd en zo ja, bij hoeveel patiënten?

Is een mediterrane voeding nuttig?

Is een mediterrane voeding nuttig?

Veel observationele en interventionele onderzoeken hebben de heilzame effecten van een mediterrane voeding op de cardiovasculaire gezondheid aangetoond, met name bij type 2-diabetespatiënten. Is dat realistisch? Wordt zo'n voeding goed nageleefd? Welke metabole effecten heeft zo'n dieet?

Cardiovasculaire complicaties en prognose bij bejaarden

Cardiovasculaire complicaties en prognose bij bejaarden

De GERODIAB-studie werd uitgevoerd bij 987 patiënten (mediane leeftijd 77 jaar) met type 2-diabetes die gedurende vijf jaar werden gevolgd om na te gaan welke cardiovasculaire complicaties die patiënten ontwikkelen en welke invloed dat heeft op de overleving.

Prognose na chirurgische plaatsing aortakunstklep

Prognose na chirurgische plaatsing aortakunstklep

Een groep uit Quebec heeft de postoperatieve echocardiografische en klinische gegevens doorgenomen van 672 consecutieve patiënten (gemiddelde leeftijd 72 jaar, 61,5% mannen) bij wie tussen 2002 en 2004 een biologische aortakunstklep was geplaatst via chirurgische weg.