Warme baden zijn goed voor het hart

Warme baden zijn goed voor het hart

Het is bewezen dat een sauna gunstige effecten heeft bij hart- en vaataandoeningen. Een warm bad nemen zou een alternatief kunnen ...

Je kan niet altijd winnen

Je kan niet altijd winnen

Dat is de les die we moeten trekken uit de fase 3-studie NAVIGATE ESUS, die voortijdig werd stopgezet. De resultaten van de studie ...

Atriumfibrillatie en CVA

Atriumfibrillatie en CVA

Dat de bloeddrukbelasting prognostisch belangrijk is bij patiënten met hypertensie, weet u. Maar u wist misschien nog niet dat ...

Een goede voetverzorging voor diabetespatiënten

Een goede voetverzorging voor diabetespatiënten

Een Britse studie heeft precieze cijfergegevens opgeleverd, die de aandacht vestigen op de ernst van geïnfecteerde voetwonden bij diabetespatiënten. De morbiditeit en de mortaliteit als gevolg van dergelijke wonden worden onderschat.

Gezichtsvermogen en diabetische retinopathie

Gezichtsvermogen en diabetische retinopathie

Een vermindering van het aantal haarvaten is kenmerkend voor een diabetische retinopathie, maar in hoeverre dat meespeelt bij de pathogenese van de gezichtsdaling, is nog niet duidelijk.

Barbecue op het beklaagdenbankje

Barbecue op het beklaagdenbankje

Bij het braden van voedsel in het algemeen en vlees in het bijzonder kunnen de temperatuur, de duur van het braden en de intensiteit van het braden (min of meer goed gebakken) negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het voedsel en de productie van mogelijk schadelijke derivaten verhogen.

Zeevruchten en een ei per dag beschermen het hart

Zeevruchten en een ei per dag beschermen het hart

Regelmatige consumptie van vis en schaaldieren zou het risico op hart- en vaataandoeningen sterk doen dalen. Ook een matige consumptie van eieren verlaagt de incidentie van cardiale accidenten.

Type 1-diabetes veroorzaakt spiercomplicaties

Type 1-diabetes veroorzaakt spiercomplicaties

Volgens een Canadese studie kan type 1-diabetes spiercomplicaties veroorzaken, ook bij jongvolwassenen en patiënten die regelmatig lichaamsbeweging nemen.

Obesitas heeft invloed op de gezondheid van de lever bij kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar

Obesitas heeft invloed op de gezondheid van de lever bij kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar

Een nieuwe Amerikaanse studie toont aan dat overgewicht negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van de lever en dat niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Een verhoogde middelomtrek op de leeftijd van 3 jaar verhoogt de waarschijnlijkheid dat die kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar markers van niet-alcoholische vetlever ontwikkelen.

Hartfalen in de kijker

Hartfalen in de kijker

Vierentwintig Belgische ziekenhuizen organiseren deze en volgende week activiteiten rond preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van hartfalen. Ze willen deze frequente maar te weinig bekende aandoening in de kijker zetten. Ze vragen om een gunstiger klimaat om de Europese aanbevelingen in praktijk te kunnen omzetten.

Voorschrijfgedag evolueert bij type 2-diabetes

Voorschrijfgedag evolueert bij type 2-diabetes

Het therapeutische arsenaal voor type 2-diabetes is de laatste jaren flink gespekt. Naast metformine en de sulfonylureumderivaten beschikken we nu over DPP-4-remmers, GLP-1-receptoragonisten en SGLT2-remmers. Hoe is het voorschrijfgedrag van antidiabetica geëvolueerd tegen de achtergrond van de richtlijnen?