Focus op GLP-1-agonisten

Focus op GLP-1-agonisten

Jean-Claude Lemaire - Op het congres van de EASD 2018 is veel te doen geweest over de laatste twee nieuwe farmacotherapeutische categorieën voor de ...

Insulinetherapie met een pomp: nieuwe aanwinsten

Insulinetherapie met een pomp: nieuwe aanwinsten

Jean-Claude Lemaire - Een studie die op het EASD 2018 werd gepresenteerd door Martin Tauschmann en terzelfder tijd werd gepubliceerd in The Lancet, ...

Bewaring van insuline in het echte leven

Bewaring van insuline in het echte leven

Jean-Claude Lemaire - Koude bewaart, dat is bekend. Maar je moet dat dan wel correct doen. Dat geldt voor ingevroren goederen, kant-en-klare schotels ...

EMPA-REG OUTCOME: nieuwe gegevens

EMPA-REG OUTCOME: nieuwe gegevens

Jean-Claude Lemaire - De EMPA-REG OUTCOME-studie is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie met empagliflozine bij type 2-diabetespatiënten met een bewezen hart- en vaataandoening. De eerste resultaten waren overtuigend, de latere blijken dat evenzeer te zijn.

Nog plaats in het 'pretraject'

Nog plaats in het 'pretraject'

In 2016 moest de diabetespas wijken voor een nieuwe formule: de 'opvolging van een patiënt met diabetes type 2'. Het honorarium werd afgerond op 20 euro. Het Riziv maakt 6,7 miljoen euro extra vrij. Maar dat geld wordt niet opgebruikt.

Bevestiging en vragen

Bevestiging en vragen

Jean-Claude Lemaire - Een Zweedse groep (E Ahlqvist et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 6: 361-9) heeft recent voorgesteld om type 2-diabetes op te splitsen in vijf subgroepen om op die manier de behandeling beter op maat te kunnen afstemmen en de patiënten op te sporen die een hoog risico lopen op complicaties.

Intelligente voetzool en geconnecteerde horloge om diabetische voet te bestrijden

Intelligente voetzool en geconnecteerde horloge om diabetische voet te bestrijden

Jean-Claude Lemaire - Infanteristen weten goed dat ze hun voeten goed moeten verzorgen. Dat geldt ook voor diabetespatiënten, maar helaas wordt dat advies vaak in de wind geslagen. Toch wordt almaar meer aandacht besteed aan een voetonderzoek en aan maatregelen om de integriteit van de voeten te vrijwaren. Dat blijkt onder meer uit de grote interesse die op het internet werd vertoond voor de studie die Neil Reeves heeft gepresenteerd tijdens een mondelinge sessie op het EASD 2018, en dat al voor het congres.

Van glykemiecontrole tot verbetering cardiovasculaire en renale prognose bij type 2-diabetes

Van glykemiecontrole tot verbetering cardiovasculaire en renale prognose bij type 2-diabetes

Jean-Claude Lemaire - Met gliflozines of SGLT2-remmers (remmers van de natrium-glucosecotransporter type 2), de laatste klasse van antidiabetica die in de handel is gebracht, worden zo'n goede resultaten behaald dat we onze huidige aanpak van type 2-diabetespatiënten met hartlijden dienovereenkomstig zouden moeten aanpassen. Dat geldt met name voor empagliflozine, dat werd onderzocht in de EMPA-REG OUTCOME-studie, een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie.

Bloeddruk en aortakleplijden

Bloeddruk en aortakleplijden

Een analyse van de gegevens van 5,5 miljoen patiënten die in de huisartsgeneeskunde worden gevolgd, leert dat de bloeddruk positief correleert met het risico op aortakleplijden, en dat geldt ook voor bloeddrukken die niet verhoogd zijn.

Slechte tijden voor een honderdjarige

Slechte tijden voor een honderdjarige

Drie analyses van de ASPREE-studie (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) plaatsen de preventieve reputatie van aspirine op de helling.