Vast remgeld bespaart Riziv 40 miljoen

Vast remgeld bespaart Riziv 40 miljoen

Het Riziv voerde in 2015 een vast remgeld in voor een consultatie bij een specialist. Patiënten betalen bij cardiologen een halve ...

Daling van de bloeddruk en nierfunctie

Daling van de bloeddruk en nierfunctie

Een verlaging van de bloeddruk is een doeltreffende manier om de nierfunctie te vrijwaren, maar in welke mate?

Hartfalen: ontgoocheling na de hoop

Hartfalen: ontgoocheling na de hoop

De plasmaconcentratie van natriuretische peptiden weerspiegelt goed de ernst van hartfalen en heeft een goede prognostische waarde. ...

Probeer toch maar goed te slapen

Probeer toch maar goed te slapen

Nergens in de wereld wordt zo hard gewerkt als in Japan. Toch eigenaardig dan dat specialisten in Japan waarschuwen voor te weinig ...

50-plussers systematisch screenen

50-plussers systematisch screenen

Het is al zo vaak gezegd: 'De prevalentie van type 2-diabetes stijgt gestaag.' Maar wat betekent dat concreet?

Reminder voor meer lichaamsbeweging werkt

Reminder voor meer lichaamsbeweging werkt

Type 2-diabetespatiënten almaar opnieuw wijzen op de kwalijke gevolgen van een sedentair leven en de heilzame effecten van lichaamsbeweging ...

Model om hypoglykemie te voorspellen

Model om hypoglykemie te voorspellen

Door de type 2-diabetespatiënten op te sporen die het hoogste risico lopen op hypoglykemie, kun je een gerichte bewaking starten ...

Een gemiddelde HDL-cholesterolconcentratie is beter

Een gemiddelde HDL-cholesterolconcentratie is beter

Een studie maakt brandhout van het idee dat een hoge bloedspiegel van "goede" cholesterol, de HDL-cholesterol, heilzaam is voor de gezondheid. Volgens die studie stijgt de sterfte als de HDL-cholesterol te hoog of te laag is.

Hypertensie: de patiënt niet vergeten

Hypertensie: de patiënt niet vergeten

Pierre Dewaele - Gesprek met prof. Denis Clément van de Universiteit van Gent, die in plaats van commentaar te geven op de laatste, vaak tegenstrijdige gegevens over de behandeling van hypertensie, een boodschap heeft voor alle collegae, specialisten en huisartsen: "Je moet een patiënt met hypertensie in zijn geheel bekijken."

Statines, meer dan ooit speerpunt in strijd tegen cholesterol

Statines, meer dan ooit speerpunt in strijd tegen cholesterol

Pierre Dewaele - Ook de PCSK9-antagonisten kwamen ruim aan bod. Prof. Dr. Michel Farnier (lipidologie, Dijon) hekelt evenwel de stelling dat het met statines niet mogelijk zou zijn een goede LDL-cholesterolconcentratie te bereiken.

Opgelet met ontstekingsremmers

Opgelet met ontstekingsremmers

Pierre Dewaele - De vrije verkoop van ontstekingsremmers in ons land houdt risico's in. Ontstekingsremmers kunnen gastro-intestinale en renale bijwerkingen veroorzaken en sommige zouden ook een effect hebben op de bloeddruk.

Twee goede alternatieven

Twee goede alternatieven

Pierre Dewaele - Christopher Cannon heeft de resultaten gepresenteerd van de RE DUAL PCI-studie, over patiënten met een atriumfibrillatie en coronair lijden bij wie een angioplastiek werd uitgevoerd. Die studie heeft een combinatie van dabigatran en een P2Y12-remmer vergeleken met de klassieke drievoudige combinatietherapie, zijnde een VKA, acetylsalicylzuur en een P2Y12-remmer. Doel was om na te gaan of een tweevoudige combinatietherapie het risico op trombose even goed verlaagt en minder bloedingen veroorzaakt.

Een nieuwkomer bij de behandeling van hypercholesterolemie

Een nieuwkomer bij de behandeling van hypercholesterolemie

Pierre Dewaele - De behandeling van hypercholesterolemie is niet zo eenvoudig, verre van. Alle specialisten zijn het erover eens dat je eerst een krachtig statine in een optimale dosering moet geven. Bij een aantal patiënten moet je nog andere geneesmiddelen voorschrijven. Daarom zijn nieuwe geneesmiddelen altijd welkom.