Maand uitstel voor datacollectie

Maand uitstel voor datacollectie

Huisartsen kunnen nog tot eind januari de gegevens over hun zorgtrajectpatiënten doorgeven aan healthdata.be (Wetenschappelijk ...

Aortastenose, hypertensie en bètablokkers

Aortastenose, hypertensie en bètablokkers

Patiënten met een aortastenose (AS) hebben vrij vaak hypertensie. Die patiënten worden zelden behandeld met een bètablokker omdat ...

CANTOS laat weer van zich horen

CANTOS laat weer van zich horen

De CANTOS-studie, die op het congres van de ESC in 2017 werd gepresenteerd in Barcelona, heeft de inflammatoire theorie van atheromatose gevalideerd. In die studie verlaagde canakinumab (een monoklonale antistof tegen interleukine-1β) de incidentie van cardiovasculaire complicaties met 15% zonder enig effect op de lipiden, maar met een daling van het hsCRP-gehalte met 35-40%.

Gunstige effecten van empagliflozine bij perifeer arterieel lijden

Gunstige effecten van empagliflozine bij perifeer arterieel lijden

Perifeer arterieel lijden komt vaak voor bij diabetespatiënten en is een krachtige prognostische marker. Daarom werd een specifieke analyse uitgevoerd van die groep, die een zeer hoog risico loopt (21% van het totale aantal patiënten in de EMPA-REG OUTCOME-studie, gelijkmatig verspreid in de twee behandelingsgroepen).

Waaraan sterven bejaarden met type 2-diabetes?

Waaraan sterven bejaarden met type 2-diabetes?

GERODIAB is een Franse, multicentrische, observationele studie die werd uitgevoerd bij 987 patiënten van 70 jaar of ouder (mediane leeftijd 77 jaar, spreiding 73-80) met een type 2-diabetes die bekend was sinds gemiddeld 16 jaar. De patiënten werden consecutief over een periode van een jaar in de studie opgenomen en prospectief gevolgd gedurende vijf jaar.

Bariatrische chirurgie en bloeddrukcontrole

Bariatrische chirurgie en bloeddrukcontrole

GATEWAY is een gerandomiseerde studie die het effect van bariatrische chirurgie (gastric bypass met Roux-'en-Y'-anastomose) op de bloeddrukcontrole bij zwaarlijvige patiënten met hypertensie heeft vergeleken met dat van enkel een medische behandeling.

Cardiovasculaire preventie bij patiënten met type 2-diabetes

Cardiovasculaire preventie bij patiënten met type 2-diabetes

De CANVAS-studie is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die de cardiovasculaire veiligheid van canagliflozine heeft onderzocht bij 10.142 type 2-diabetespatiënten met een HbA1c-gehalte van 7,0 tot 10,5% en een creatinineklaring ≥ 30 ml/min.

Totale bloeddrukbelasting correleert met cardiovasculaire complicaties

Totale bloeddrukbelasting correleert met cardiovasculaire complicaties

Bij patiënten die worden behandeld met vitamine K-antagonisten, wordt vaak de tijd bepaald dat de INR binnen de therapeutische waarden valt. Zo hebben vorsers ook de tijd gemeten dat de bloeddruk bij patiënten met hypertensie over een periode van een jaar beneden de streefwaarden lag.

Naar een meer evenwichtige accreditering

Naar een meer evenwichtige accreditering

Een hervorming van de accreditering staat al een tijdje op de agenda van de Nationale Commissie. Geleidelijk aan wil men een nieuw systeem op de rails krijgen. Het nieuwe tweejaarlijkse akkoord artsen-ziekenfondsen zet de krijtlijnen uit.