Hyperbare zuurstoftherapie en diabetische voet

Hyperbare zuurstoftherapie en diabetische voet

Volgens een meta-analyse zijn de resultaten van hyperbare zuurstoftherapie bij de behandeling van diabetische voetulcera allesbehalve denderend.
De verleiding kunnen weerstaan

De verleiding kunnen weerstaan

Na een technisch geslaagde coronaire angioplastiek is de verleiding groot om de behandeling van patiënten met angina pectoris ...

Toppie!

Pieter Koopman - Kunt u zich soms ook zo ergeren aan een TV-programma als 'Topdokters'? Geen kwaad woord over de opgevoerde collega's uiteraard, ...

Type 1-diabetes: MAIT-cellen biomarker én target

Type 1-diabetes: MAIT-cellen biomarker én target

Volgens een Franse studie zouden MAIT-lymfocyten een nieuwe biomarker kunnen zijn om snel type 1-diabetes te detecteren. Die cellen bevinden zich in het slijmvlies, herkennen de microbiota en zouden een therapeutische target kunnen worden om het optreden van type 1-diabetes, een auto-immuunziekte, te voorkomen.

Hartchirurgie is 's middags minder gevaarlijk

Hartchirurgie is 's middags minder gevaarlijk

Franse vorsers hebben de tolerantie van het hart voor zuurstoftekort onderzocht volgens het moleculaire circadiaanse ritme van de hartcellen. Ze hebben daarbij aangetoond dat het risico op ernstige complicaties de helft kleiner is als de hartoperatie 's middags wordt uitgevoerd dan als ze 's morgens wordt uitgevoerd.

Er zit een circadiaanse klok in onze spieren

Er zit een circadiaanse klok in onze spieren

Wetenschappers hebben ontdekt dat het lipidenprofiel in de spiercellen verschilt volgens het uur van de dag. Dat betekent dus dat er een biologische klok moet zitten in onze spieren. Die zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het regelen van het metabolisme en de ontwikkeling van type 2-diabetes.

Allergie voor pindanootjes: mogelijke oplossing via borstvoeding

Allergie voor pindanootjes: mogelijke oplossing via borstvoeding

Kinderen van moeders die pindanootjes eten tijdens de periode van borstvoeding, en die zelf pindanootjes krijgen tijdens het eerste levensjaar, lopen een lager risico op sensibilisering voor pindanootjes dan andere combinaties van consumptie van pindanootjes door moeder en kind.

Vermoeden van coronair lijden: CT-scan of inspanningsproef?

Vermoeden van coronair lijden: CT-scan of inspanningsproef?

Een angio-CT-scan van de kransslagaders is een uitstekende techniek om coronaire stenosen op te sporen, maar heeft een CT-scan eenzelfde invloed op de prognose als een inspanningsproef (die laatste detecteert stenosen die ischemie veroorzaken).

Statine en de primaire preventie

Statine en de primaire preventie

Moet je voortgaan op de LDL-cholesterolconcentratie of op de risicoscore? De gerandomiseerde studie WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study) geeft een gedeeltelijk antwoord op die vraag.