Hoe de spoed goed gebruiken?

30/03/17 om 23:30 - Bijgewerkt om 16:40

De instroom patiënten op de diensten spoedgevallen neemt hallucinante vormen aan en kost handenvol geld. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, wil de helft van het medisch korps patiënten beter sensibiliseren. Evenveel artsen zijn gewonnen voor een onmiddellijke inning van het honorarium voor een spoedraadpleging.

Hoe de spoed goed gebruiken?

© AZ

Tussen 3 en 15 februari organiseerde Artsenkrant/Le Journal du Médecin een peiling waaraan meer dan 1.800 artsen deelnamen. In onze editie van 10 maart (AK 2486) stonden we stil bij het luik genderverschillen in de enquête.

Daarnaast bevroegen we de artsen echter ook naar mogelijke oplossingen voor het oneigenlijke gebruik van de spoed. Naar aanleiding van het KCE-rapport over traumazorg publiceren we deze resultaten.

Bijgaande grafiek leert dat de helft van de artsen patiënten beter wil sensibiliseren. Vooral vrouwelijke huisartsen en dokters onder de 40 zijn dit idee genegen. Hoe jonger, hoe groter het aantal voorstanders. In de categorie min 30-jarigen is meer dan vier op de vijf pro. Een andere maatregel, het honorarium voor een consultatie op de spoed onmiddellijk innen, kent evenveel aanhangers. Wel blijkt duidelijk dat jongeren dit minder zien zitten. Het is vooral het segment 30- tot 60-jarigen en vooral solowerkende huisartsen die dit idee genegen zijn, ziekenhuisspecialisten zijn wat minder pro (45,9%).

Dat een huisartsenwachtpost de patiënten zou triëren, kan eveneens op bijval rekenen. Vooral dan bij Nederlandstaligen (49,2%), vrouwelijke artsen (49,7%), dokters tussen 30 en 39 jaar (53,5%) en extramurale specialisten (47,8%).

Ongeveer een derde van het medisch korps wil remgeld invoeren op de spoed of een huisarts op de spoed de triage laten doen. En een kwart is voorstander van een beter toegankelijke huisartsenwachtdienst.